NEN


Nieuwe CEN workshop bioveiligheid van start

maandag 15 maart 2010, 14:17

Op 24 februari is in Brussel een nieuwe CEN workshop van start gegaan. Na de officiële goedkeuring van het business plan, is direct gestart met het opstellen van de CWA (CEN Workshop Agreement) tekst. Het doel van de workshop is het opstellen van een toelichtend document met extra informatie over CWA 15793. Deze CWA is in 2008 gepubliceerd en beschrijft een managementsysteem voor biosafety en biosecurity, samen vaak biorisk genoemd. De tekst is gratis van de CEN website te downloaden, wat al ruim 5500 maal is gedaan.

CWA 15793 is bedoeld voor laboratoria die met biologisch materiaal werken. De tekst beschrijft hoe processen, agentia en mensen gemanaged kunnen worden in termen van biorisico. Het document gaat uit van risico inschatting en is gebaseerd op performance. De performance based benadering is relatief nieuw voor biorisico programmas en is gebaseerd op het PDCA (Plan Do Check Act) principe. De tekst van CWA 15793 is tevens gebaseerd op de huidige WHO richtlijnen voor biosafety en biosecurity en kan worden gezien als een logische uitbreiding hiervan.

CWA 15793 wordt momenteel ingevoerd in laboratoria over de gehele wereld, zoals Canada, USA, Rusland, Oekraïne, Kazakstan, Duitsland, Indonesië, Singapore en diverse andere landen. De gebruikers van de CWA ontdekten dat er behoefte is aan een aanvullend document, dat helpt bij het begrijpen en implementeren van CWA 15793. Vandaar dat door een aantal belanghebbende partijen het initiatief is genomen voor de start van deze nieuw CEN workshop. Dit zijn de Europese- en Amerikaanse bioveiligheidsorganisaties (EBSA en ABSA), de Asian-Pacific Biosafety Association (A-PBA), Canadas Global Partnership Program (GPP), the International Centre for Infectious Diseases (ICID), Public Health Agency of Canada, the World Health Organization (WHO), CEN and NEN. NEN Centrum voor normalisatie voert het internationale secretariaat van de workshop.

Voor meer informatie over de CEN workshop:
http://www.cen.eu/CEN/sectors/technicalcommitteesworkshops/workshops/P ages/cwa15793-guide.aspx