Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Hirsch Ballin voor start Week van Nederland Schoon

Subtitel: Schiedam, 15 maart 2010

Goed dat we vandaag met zoveel mensen op de been zijn voor een schoner en veiliger Nederland. Mensen van de gemeente, medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, wijkbewoners, en het is vooral goed om te zien dat er zoveel jongeren zijn. Ik heb even snel geteld en volgens mij zijn er veel meer kinderen dan bij de intocht van Sinterklaas! Dat belooft wat voor de toekomst!

Vandaag beginnen we met een week van aanpakken en opruimen. Het is de Week van Nederland Schoon. Overal gaan mensen aan de slag om zwerfafval op te ruimen, graffiti weg te halen of fietswrakken te verwijderen.

Dat doen we niet alleen omdat schone straten er mooier uitzien, maar ook omdat een schonere, opgeruimde wijk bijdraagt aan een veiliger wijk.

Gaat het dan zo slecht met de veiligheid? Zeker niet. De cijfers laten zien dat Nederland veiliger wordt. Het aantal vermogensmisdrijven als diefstallen en woninginbraken is sinds 2006 met 20% gedaald.

Het aantal geweldsdelicten is in die periode gedaald met 14,5% en er worden sinds 2006 jaarlijks 110 duizend fietsen minder gestolen. Ook is het aantal burgers dat zich onveilig voelt 3% lager dan in 2006.

Toch zijn er nog steeds hardnekkige problemen. Zo daalt sinds 2006 de door burgers ervaren overlast en verloedering vrijwel niet. Dat komt vooral doordat mensen nog steeds in hun eigen straat of buurt vernielingen tegenkomen, of afval en graffiti.

Bovendien is het zo dat buurten die schoon en opgeruimd zijn, minder overlast en criminaliteit aantrekken. Zonder te overdrijven kun je stellen dat we met de aanpak van rotzooi de basis leggen voor een veiliger buurt.

Natuurlijk blijven we ook mensen bestraffen als ze de wet overtreden. Ik ken maar al te goed het belang van zichtbare handhaving. Maar ik weet ook dat veiligheid niet alleen een zaak is van de politieman en de rechtbank. Ook de gemeenten, de winkeliers en de bewoners zelf kunnen bijdragen aan meer veiligheid. Samen kunnen we er van alles aan doen om criminaliteit te voorkomen. We hebben niet alleen het wetboek nodig, maar ook de bezem!

Veel gemeenten beseffen dat er nog winst te boeken valt in het tegengaan van overlast en verloedering. Veertig gemeenten - waaronder Schiedam - hebben dit met een manifest onderstreept. Ze hebben concrete maatregelen benoemd en zijn aan de slag gegaan. Het kabinet heeft hiervoor 150 miljoen vrijgemaakt.

Maar er is meer nodig dan alleen geld. Er zijn actieve mensen nodig die de handen uit de mouwen steken. Er is een bewustzijn nodig dat je zelf als inwoner van een stad ook verantwoordelijkheid draagt voor een schonere en veiliger stad.

Eén ding is zeker. Zichtbare acties helpen. Het goede voorbeeld werkt altijd. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken zich aangesloten bij de week van Nederland Schoon en afgesproken dat we de hele week samen met de gemeenten aan de slag gaan.

Onder het motto van "schoner=veiliger" steken we de hele week in verschillende gemeenten de handen uit de mouwen, en we beginnen vandaag hier in Schiedam.

Ik zou zeggen: laat de Week van Nederland Schoon beginnen. En laat Schiedam blinken en stralen als nooit tevoren!