Gemeente Heusden


Gemeente treft chaos aan in Gouverneurshuis Heusden 15 maart 2010 Gemeente treft chaos aan in Gouverneurshuis Heusden

De gemeente Heusden heeft Stchting Het Gouverneurshuis met onmiddellijke ingang de toegang tot het Gouverneurshuis in de vesting Heusden ontzegd. Aanleiding voor het besluit is de chaos die medewerkers van de gemeente deze week in het Gouverneurshuis, dat onderdak biedt aan een collectie voorwerpen van kunst- en cultuurhistorische waarde.

De gemeente Heusden start maandag 15 maart a.s. een onderzoek naar de wanorde in de expositieruimten van het pand. "We willen weten hoe het zover heeft kunnen komen", licht wethouder Will Dijkstra toe. "Wie verantwoordelijk is en bovenal in welke staat de collectie op dit moment precies verkeert." Tot de collectie behoren onder meer het zilver van het Gilde Sint-Joris uit Heusden en een groot aantal schilderijen.

Toekomstvisie
Het Gouverneurshuis vervult een museale functie voor de hele gemeente Heusden en vormt een belangrijk onderdeel van het toeristisch aanbod. Om haar functie als museum te versterken werkt de gemeente samen met het bestuur van de Stichting Het Gouverneurshuis aan een toekomstvisie. Daarin krijgt zowel de collectie als het Gouverneurshuis zelf veel aandacht. In de meerjarenbegroting heeft de gemeente hiervoor een bedrag van 1,2 miljoen euro gereserveerd.

"Deze situatie zet onze samenwerking in een heel ander daglicht", geeft Dijkstra aan. "Het feit dat het Gouverneurshuis dringend toe is aan renovatie, ontslaat het beherende stichtingsbestuur niet van de verantwoordelijkheid om de collectie goed te beheren en zo mogelijk voor het publiek toonbaar te maken."
Geplaatst op: 15 maart 2010