Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum 12 maart 2010

Kamervragen over ernstige verwaarlozing in Huis in de Duinen

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht dat er weer een klacht is over ernstige verwaarlozing in Huis in de Duinen (2010Z03669).

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Agema over het bericht dat er weer een klacht is over ernstige verwaarlozing in Huis in de Duinen. (2010Z03669)


1.
Bent u bekend met het bericht "Toch klacht nabestaanden"?1


1.
Ja.


2.
Wat vindt u van de aanhoudende klachten over ernstige misstanden in Huis in de Duinen?


2.
In het artikel wordt niet gesproken over aanhoudende klachten en over ernstige misstanden, maar over het feit dat nabestaanden, van een vorig jaar overleden bewoner, een klacht gaan indienen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, omdat zij menen dat hun vader verwaarloosd is tijdens zijn verblijf in Huis in de Duinen. Ik heb navraag gedaan bij de inspectie en zij hebben nog geen klacht of melding over het betreffende verpleeghuis, c.q. casus, ontvangen.


3.
Wilt u bewerkstelligen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) extra onderzoek gaat doen in deze instelling?

3.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2009 een aantal bezoeken afgelegd aan het Huis in de Duinen. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er in de organisatie verbeteringen zijn gemaakt. Aangezien er geen nieuwe meldingen zijn binnen gekomen bij de inspectie, zie ik geen reden om extra onderzoek te laten verrichten.


1 Haarlems Dagblad, 9 januari 2010


---- --