Gemeente Nijkerk


Gefaseerde werkzaamheden aan de N301 en N798 in Nijkerk

Om de N301 en de N798 in Nijkerk stiller, veiliger en schoner te maken treft de provincie Gelderland een aantal maatregelen die worden uitgevoerd in combinatie met groot onderhoud.

Van 15 maart tot begin juni voert de provincie gefaseerde werkzaamheden uit op verschillende delen van de N301, de Barneveldseweg, van Middachtenstraat en Berencamperweg. Ook de rotonde N798 Vetkamp en de fietspaden langs het gehele traject, zowel de N301 als de N798, worden onder handen genomen.

Stiller, veiliger en schoner
De N301 wordt gedeeltelijk ingericht als 50 kilometer weg, van rotonde Arkemheenweg tot rotonde Oude Barneveldseweg. Ook wordt stil asfalt en nieuwe duurzaam veilige belijning aangebracht, de verkeersregelinstallaties en openbare verlichting worden gemoderniseerd om voor een betere doorstroming, luchtkwaliteit en energiezuinigheid te zorgen. Tot slot worden in het najaar van 2010 bomen geplant als onderdeel van een groenplan voor verbetering van de luchtkwaliteit langs de N301.

Werkzaamheden van 15 maart tot en met 2 april
Er wordt gewerkt aan de Barneveldseweg tussen de Spaenstraat en de Oude Barneveldseweg.

De Barneveldseweg wordt ingericht als 50 kilometer per uur weg. Hiervoor wordt een overrijdbare middengeleider aangebracht. Gelijktijdig wordt groot onderhoud uitgevoerd, de weg wordt voorzien van stiller asfalt en nieuwe duurzaam veilige belijning. De fietspaden krijgen ook nieuw asfalt. Tijdens de werkzaamheden wordt de Barneveldseweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Vervolgens worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd aan de van Middachtenstraat tussen de rotonde Arkemheenweg en de Frieswijkstraat.

Na de meivakantie wordt in fases gewerkt aan de N301 Berencamperweg, tussen de A28 en de kruising met Ambachtstraat. Tot slot wordt groot onderhoud uitgevoerd op de rotonde Vetkamp/Putterstraatweg N798.

Verkeersmaatregelen
Van 15 maart tot en met 2 april wordt de N301 Barneveldseweg tussen de rotonde Chopinlaan en de rotonde Oude Barneveldseweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

In deze periode zal gedurende vier aaneengesloten dagen ook de Barneveldseweg tussen de Spaenstraat en de rotonde Chopinlaan worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
De lokale en interlokale omleidingen en de data staan op borden langs de weg aangegeven.
Fietsers kunnen gebruik maken van de fietspaden aan één zijde van de weg.