Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T (23-02-2010)

Lezing Yvo de Boer:

Klimaatsamenwerking op de tocht?
De vooruitzichten na Kopenhagen

Op maandag 15 maart geeft Yvo de Boer, hoofd van het VN-klimaatbureau UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), de zesde lezing binnen de 2009-2010 lezingenserie "Common Goods in a Divided World. Challenges and Opportunities for International Cooperation" georganiseerd door de Society for International Development (SID), aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ongeacht het toenemende aantal klimaatsceptici is het overgrote gedeelte van onderzoekers en beleidsmakers op dit gebied het erover eens geworden dat het proces van klimaatverandering al gaande is en overal voor problemen zal gaan zorgen. De nadelige consequenties van dit proces, zoals (drink)water problemen, grote druk op de landbouwproductie en het stijgen van de zeespiegel, zullen vooral in ontwikkelingslanden en onder de armste en zwakste bevolkingsgroepen gevoeld worden. Daarnaast vrezen beleidsmakers voor de mondiale veiligheid. Immers, bestaande spanningen en instabiliteit worden in veel gevallen uitvergroot door klimaatverandering, mogelijk leidend tot conflicten en grote aantallen milieu migranten. Ondanks de problemen die in het vooruitzicht liggen lukt het de internationale gemeenschap niet om onderlinge verschillen opzij te zetten en samen een oplossing te vinden. De klimaattop in Kopenhagen, die niet aan de hoge verwachtingen heeft kunnen voldoen, laat zien dat klimaatsamenwerking nog een lange weg te gaan heeft. Volgens Yvo de Boer is Kopenhagen niet mislukt, maar kunnen afspraken die daar gemaakt zijn gebruikt worden als bouwstenen voor latere onderhandelingen. Hij blijft daarom hopen op een nieuw verdrag dat eind 2010 tot stand moet komen in Mexico. De Boer zal tijdens zijn lezing ingaan op de uitdagingen en kansen van toekomstige mondiale klimaatsamenwerking.

Yvo de Boer is hoofd van het VN-klimaatbureau UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change en is al actief op het gebied van klimaatsamenwerking sinds het voorbereiden van de positie van de EU in 1994 voor de Kyoto klimaat-conferentie.