Gemeente Leudal


Nieuws

Rioolvervanging kruising Vlasstraat- Tienderweg, Heythuysen

Op maandag 15 maart aanstaande start de firma Janssen de Jong met het vervangen van de riolering op de kruising Vlasstraat - Tienderweg te Heythuysen. De werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat ter plaatse een verzakking in het rioolsysteem is geconstateerd. Vooruitlopend op deze werkzaamheden is door de WML (Waterleidingmaatschappij Midden Limburg) de bestaande hoofdleiding aangepast.
De werkzaamheden zullen afhankelijk van de weersgesteldheid 5 werkbare dagen duren. Gedurende deze periode is het kruispunt voor alle verkeer afgesloten.
Uiteraard zal de aannemer zorg dragen voor een deugdelijke afzetting en omleidingsroute.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de uitvoering van bovengenoemd werk, dan kunt u contact opnemen met de projectbegeleider van de gemeente Leudal, dhr. W. Franssen, tel. 0475 - 85 96 27.