Provincie Noord-Holland

Staten debatteren over profiel provincies

12 maart 2010 - Nieuwsartikel

Het profiel van de toekomstige provincie staat maandag 15 maart 2010 als een van de debatpunten op de agenda van provinciale staten.

Behalve het toekomstprofiel wordt aan de staten ook een oordeel gevraagd over actuele en hedendaagse onderwerpen zoals daar zijn het voorbereidingsbesluit inpassingsplan Wieringerrandmeer, het Voorbereidingsbesluit inpassingslan Bloemendalerpolder. De staten buigen zich ook over het initiatiefvoorstel van de Partij voor de dieren om opvangcentra voor wilde dieren voor een subsidie in aanmerking te laten komen.
En dan is er nog het onderzoeksrapport wachtlijsten in de jeugdzorg van de Randstedelijke Rekenkamer en het Onderzoek Uitvoering OV-concessies.

De volledige agenda + vergaderstukken bevinden zich achter deze link. Achter deze link vindt u de internetverbinding met de statenzaal in het provinciehuis te Haarlem. De internetverbinding gaat om 13.00 uur de lucht in. Â

---