Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Den Haag, maandag 18 maart 2010

Op maandag 15 maart verruilden meer dan 100 leerlingen uit 4havo van Dalton Den Haag de schoolbanken voor een plek in de Zorg: op die dag startte de Dalton Zorgweek, een vorm van maatschappelijke stage die al sinds 1991 bestaat en ieder jaar een doorslaand succes genoemd mag worden. Een week later zijn de 100 leerlingen van 4vwo aan de beurt om hun steentje bij te dragen aan het maatschappelijk verkeer.

Het is van meet af aan de bedoeling van de Dalton geweest om de leerlingen te laten merken dat er heel wat meer in de wereld speelt dan hun (drukke) eigen leventje. Al vanaf 1991 heeft de school ervoor gekozen om jaarlijks een week uit het lesrooster van de 4e klassen te schrappen en de leerlingen een vorm van zorgverlening te laten beleven. De maatschappelijke stage, waarnaar in de plannen van het kabinet nu zoveel aandacht uitgaat, en die een aarzelende landelijke start gaat krijgen, bestaat op Dalton Den Haag dus al bijna 20 jaar. De school won er in 1993 de prestigieuze AWOZ-prijs mee, een initiatief van de Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds Ziekenhuiswezen.

Om de leerlingen voor te bereiden op hun werk organiseren de begeleidende docenten een intensief programma: dit jaar hebben leerlingen repetities van de verstandelijk gehandicapten toneelgroep van Dario Fo bijgewoond, waarna ze uitgebreid hebben nagepraat met de acteurs. Dit geeft de leerlingen altijd een nieuwe kijk op mensen met een verstandelijke beperking. Op het Mondriaan hebben de leerlingen ook een zeer informatief en aantrekkelijk programma aangeboden gekregen. Er werd uitgelegd hoe je mensen moet benaderen als ze hulp nodig hebben. Ook is er uitgelegd hoe je helpt met het tillen van mensen en hoe je mensen ondersteunt tijdens het wandelen. Als laatste hebben de leerlingen daar een sociale vaardigheidstraining bijgewoond. Tijdens deze training werd uitgelegd: hoe je moet reageren als mensen agressief of kwaad antwoorden en hoe interactie van de mensen op elkaar werkt. Als laatste hebben ze kunnen zien hoe het is als je als oudere beperkt wordt in bewegingen en waarnemingen. Ze mochten een vrijwilliger met speciale hulpstukken behangen, zodat hij z'n knieën, armen, ellebogen enz. niet meer kon buigen.

De leerlingen lopen stage in zo'n 60 instellingen: ze worden actief ingezet als verzorgers en begeleiders van bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen, cliënten van activiteitencentra van Steinmetz|Compaan en psychiatrische centra als REAKT en Parnassia.

Na afloop van de week komen bij een slotbijeenkomst op school veel verhalen los, en kunnen de leerlingen die vaak vol zijn van hun ervaringen, met elkaar hun belevenissen uitwisselen: een indrukwekkende bijeenkomst, die duidelijk maakt wat voor impact een maatschappelijke stage als deze teweeg kan brengen.

De Dalton Zorgweek is een waardevolle traditie geworden op school, waarbij leerlingen ervaren hoe het is om mensen te leren helpen, met wie ze anders niet of nauwelijks in contact zouden komen: het verbreedt hun horizon en maakt hen maatschappelijk betrokken.

noot voor de redaktie: (