Gemeente Stein


Informatieavond Integraal Project Catsop

Op maandagavond 15 maart aanstaande wordt in Zalencentrum ât Kaar (Stationsstraat 126 te Beek) een informatiebijeenkomst georganiseerd over het Integraal Project Catsop. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

Presentaties
Het concept landschapsplan voor Catsop en de daaruit voortvloeiende kansen, knelpunten en initiatieven staat centraal. Door middel van diverse presentaties, gastsprekers en stands wordt informatie verstrekt aan omwonenden en belangstellenden.

Integraal Project Catsop
Dit project streeft naar versterking van landbouw, natuurherstel en een betere leefomgeving door verfraaiing van het landschap en de kwaliteit van de natuur. Hierbij gaat het onder andere om het realiseren van een ecologische verbindingszone tussen het Grensmaasgebied, via Catsop naar het Geleenbeekdal en de Rode beek. Deze verbinding voor plant en dier moet tevens naadloos aansluiten op de gewenste faunapassage A2 en de ontwikkelingen die spelen in het Integraal Project Beek.

Meer informatie
Het definitieve programma van de avond wordt gepubliceerd in weekblad De Schakel. Kijk ook op de website van de gemeente onder Actueel > Projecten > Integraal Project Catsop. (Klik hier)

Â