TenneT en Provincie N-Brabant sluiten raamovereenkomst met EclipseIT


CAPELLE A.D. IJSSEL, 20100315 -- EclipseIT heeft de afgelopen maanden raamwerkovereenkomsten afgesloten met TenneT en de Provincie Noord-Brabant voor de levering van diverse IT diensten. Met het verwerven van deze opdrachten heeft EclipseIT haar doelstelling bereikt zich meer te profileren in de (semi)overheidsmarkt. Hiermee heeft zij een evenwichtiger klantenportefeuille verkregen die het risico van marktfluctuaties verkleint.

TenneT
TenneT is beheerder van het landelijke transportnet voor elektriciteit. EclipseIT gaat diensten leveren op het gebied van informatie architectuur, software testen en het opstellen van systeemdocumentatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor een consortium van samenwerkende TSO's (Transmission System Operators). De diensten worden vanuit Nederland geleverd voor een Europa brede implementatie van een nieuw te ontwikkelen geautomatiseerd systeem.

Provincie Noord-Brabant
De Provincie Noord-Brabant heeft onlangs een aanbesteding uitgeschreven voor ondersteuning op diverse IT competentiegebieden. EclipseIT heeft zich in deze aanbesteding weten te kwalificeren voor de percelen Testen en Powercenter 8.0. De overeenkomst is afgesloten voor de duur van twee jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging voor nog eens twee jaar.

Ingezonden persbericht