Consolidatie en virtualisatie nog steeds nummer 1


Cloud computing sterke nieuwkomer

UTRECHT, 20100315 -- Onderzoek onder de bezoekers van het Vision & Focus event wijst uit dat consolidatie en virtualisatie nog steeds bovenaan de prioriteitenlijst staan voor 2010. Een nieuwkomer op deze lijst is cloud computing. Ruim vijftig procent van de bezoekers inventariseert op dit moment de mogelijkheden hiervoor.

De elfde editie van het door Telindus-ISIT georganiseerde Vision & Focus event was wederom een succes en trok dit jaar bijna 400 bezoekers uit diverse sectoren. Dit succes is mede te danken aan de inbreng en inzet van alle leveranciers, waardoor bezoekers een onafhankelijke representatie van de markt krijgen. Het event dat georganiseerd wordt voor CIO's, IT-managers en storage-, netwerk- en telecommanagers, geeft jaarlijks de trends aan op storage- en netwerkgebied.

Top 5 prioriteiten
De respondenten stelden hun top vijf prioriteiten voor 2010 vast. Hieruit blijkt dat consolidatie en virtualisatie nog steeds op nummer één staan. Op de tweede plek staat disaster recovery, direct gevolgd door zowel cloud computing en outsourcing als backup en restore. Ook Unified Communications wordt genoemd als prioriteit voor 2010.

Cloud computing
Ruim vijftig procent van de bezoekers geeft aan geïnteresseerd te zijn in cloud computing en inventariseert de mogelijkheden hiervoor. Daarnaast geeft bijna twintig procent aan al gebruik te maken van cloud computing. Elf procent vindt cloud computing `oude wijn in nieuwe zakken'. Het merendeel van de respondenten die zich al met cloud computing bezighouden, legt de focus vooral op cloud-applicaties en cloud-infrastructuur. De mogelijkheden van cloud-infrastructuur liggen voor de respondenten met name op het gebied van disaster recovery site en primaire dataopslag.

Ingezonden persbericht