Lezing door rockende benedictijnse abt-primaat Notker Wolf


Traditionele waarden uit het Europese erfgoed als inspiratie bij maatschappelijke verantwoordelijkheid

NIJMEGEN, 20100208 -- Het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit organiseert de lezing Inspiration from our European Heritage door abt-primaat van de benedictijnen dr. Notker Wolf. Notker Wolf staat bekend om zijn openhartige opvattingen over actuele kwesties. Tijdens zijn lezing spreekt hij over de vraag hoe traditionele waarden uit het Europese erfgoed (waaronder de benedictijnse spiritualiteit) inspiratie en oriëntatie kunnen bieden bij het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in het dagelijkse leven maar ook in publieke functies. De lezing vindt plaats op maandag 15 maart van 20.00 - 22.00 uur in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2. www.ru.nl/sp/notkerwolf

Na de lezing gaan wetenschappers en maatschappelijk betrokkenen met hem in gesprek.

Dr. Notker Wolf (1940) is abt-primaat en woordvoerder van 24.000 benedictijnen wereldwijd. Hij is actief als schrijver en spreker over spiritualiteit en over de actualiteit. Bovendien is hij een uitstekende manager en diplomaat, en speelt hij dwarsfluit en gitaar in een rockband.


Sprekers
Dr. Notker Wolf o.s.b. is abt-primaat van de benedictijnen.
Leo Fijen is hoofd Godsdienst en Cultuur van de KRO.
Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad
Prof.dr. Maaike de Haardt is hoogleraar Religie en gender aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Dr. Thomas Quartier is docent Rituele en liturgische studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof.dr. Wil Derkse, hoogleraar Wetenschap, samenleving en levensbeschouwing aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is gespreksleider. Hij is oblaat (geassocieerd lid) van de benedictijner
St. Willibrordsabdij in Doetinchem, en geniet bekendheid om het uitdragen van de benedictijnse spiritualiteit en de toepassing daarvan in het dagelijks leven.
Wil Derkse neemt bij deze gelegenheid afscheid als directeur van het Soeterbeeck Programma.

De voertaal is grotendeels Engels.


Deelnemen
Deelname kost ¤ 7,50| medewerkers en alumnipashouders RU ¤ 5,- | studenten RU gratis

Inleiding in het denken van Notker Wolf
Prof.dr. Wil Derkse verzorgt als voorbereiding op de lezing door Notker Wolf een inleiding in zijn denken op dinsdag 9 maart 2010 van 20.00 - 21.30 uur in het Collegezalencomplex van de RU. De toegang is gratis. Meer informatie en inschrijven op www.ru.nl/sp/inleidingnotkerwolfMeer informatie en inschrijven op www.ru.nl/sp/notkerwolf. Bij verhindering blijft de betalingsverplichting bestaan. Informatie: info@soeterbeeck.ru.nl | (024) 361 55 55 | www.ru.nl/sp

Soeterbeeck Programma