De Eeuw van de Gele Stroom


over duurzame energie, beleid en zonnecentrales

NIJMEGEN, 20100308 -- Het klimaat overal ter wereld verandert door de hoge CO2-concentratie. De opwekking van grijze stroom (steenkool, aardolie, aardgas) draagt daar aan bij. Bovendien zullen over enkele tientallen jaren deze fossiele brandstoffen uitgeput raken en onbetaalbaar worden. De enige oplossing is duurzame energie. Groene stroom uit wind-, water- en zonne-energie. Hoe snel moeten we omschakelen? Wat is de beste strategie? Op welke energieopwekking moet Nederland zich concentreren? Waar moeten we innoveren? Gaan we kiezen voor 'tijdelijke' kerncentrales als 'tussenoplossing' of wordt het blauwe energie?

In het Science Café van maandag 15 maart, vanaf 20 uur in Ierse pub The Shamrock te Nijmegen, zal Kornelis Blok, hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving aan de Universiteit Utrecht, zijn visie geven over de duurzame energievoorziening in de komende tientallen jaren. Daarnaast zal er door Evert du Marchie van Voorthuysen van Stichting GEZEN ingegaan worden op een verrassend nieuw voorstel; grote thermische zonne-energiecentrales in de Sahara, gele stroom.

Duurzame energiebronnen raken nooit op en brengen ook geen blijvende verstoring toe aan het ecosysteem. Deze bronnen, zoals wind, zonlicht, waterkracht of aardwarmte, zijn in grote mate voorradig en kunnen vele malen aan de menselijke vraag naar energie voldoen. Het knelpunt zit hem in het omzetten van deze energie naar elektriciteit of naar een brandstof die gebruikt kan worden voor motoren.

Inmiddels zijn er vele technieken voor het winnen van duurzame energie ontwikkeld en de ontwikkelingen gaan op dit moment, mede ten gevolge van de politieke druk op het terugdringen van broeikasgassen, met extra inspanningen gepaard. Echter, het investeren in nieuwe technieken voor duurzame energie is duur en op menige techniek is het nodige af te dingen. Oftewel, het is nog niet echt duidelijk welke kant het opgaat met de energievoorziening in de toekomst. De overheid heeft daar vooralsnog geen duidelijke visie op. De sprekers van 15 maart, de heren Blok en Du Marchie van Voorthuysen, daarentegen wel. De laatste spreker zal met name ingaan op het idee waarbij grote zonnespiegelcentrales in woestijnen in de toekomst aan de vraag naar energie zullen voldoen. Het Duitse bedrijf Solar Millennium ontwikkelt momenteel al plannen in die richting.

Science Café Nijmegen

Ingezonden persbericht