De Zuidas in 2030


AMSTERDAM, 20100311 -- Tijdens een economische crisis zou er alle ruimte moeten zijn voor innovatieve ideeën en voor ambitieuze plannen om zo de concurrentie voor te blijven. Investeren in de toekomst in plaats van een pas op de plaats maken. Een mooi voorbeeld hiervan is de Zuidas in Amsterdam. Maar zijn de plannen wel ambitieus genoeg? Wat betekent de Zuidas voor Amsterdam, Nederland en daarbuiten? Op maandag 15 maart in De Rode Hoed een debat over de toekomst van de Zuidas.

Aanvang: 20.00 uur
Datum: maandag 15 maart 2010
Gespreksleider: Ed Nijpels
Organisatie: Delft Cluster/Deltares, i.s.m. De Rode Hoed.


Programma
De Zuidas heeft alle potentie om een toplocatie, met internationale allure en grote economische betekenis, te worden. De `brainport' zal zich internationaal moeten gaan onderscheiden en zal de ideale vestigingsplaats moeten worden, die zich de komende jaren nog verder zal ontwikkelen. Maar zijn de plannen allemaal wel zo vooruitstrevend en zo ambitieus, zeker als we kijken naar duurzaamheid, klimaatbestendigheid en leefbaarheid?

Dit is het slotdebat in een reeks van drie met als thema `Delta in balans'.
Tijdens het debat zal Dirk Jan van den Berg (rijksvertegenwoordiger Zuidas) de stand van zaken toelichten en gaat gespreksleider Ed Nijpels (voorzitter branchevereniging ingenieursbureaus NLIngenieurs) in discussie met prominente gasten als Klaas de Boer (directeur Zuidas), Maarten van Poelgeest (wethouder ruimtelijke ordening, grondzaken en waterbeheer Amsterdam), Pi de Bruin (stedenbouwkundige en grondlegger van de Zuidas), Mandy Korff (senior adviseur ondergronds bouwen Deltares), en het publiek.

Stichting De Rode Hoed

Ingezonden persbericht