Vastgoed Belang mobiliseert verhuurders van 650.000 huurwoningen


AMSTERDAM, 20100315 -- De Nederlandse vereniging van particuliere verhuurders in Nederland roept alle verhuurders op stelling te nemen tegen het voorstel van de regering tot wijziging van de huurprijswetgeving. Vastgoed Belang is daarom vandaag gestart met een actie richting de leden van de Tweede Kamer om hen door de particuliere verhuurders aan te laten schrijven. De respons vanuit de achterban is groot en de Tweede Kamerleden worden nu dan ook overspoeld met reacties.

Het voorstel van oud-minister van der Laan dat komende donderdag in de Tweede Kamer behandeld wordt gaat uit van het inzetten van strafkortingen richting particuliere verhuurders.

In dit wetsvoorstel wordt het energielabel ingevoerd in het puntenstelsel voor zelfstandige woningen (het WWS = woningwaarderingsstelsel). De punten in het bestaande stelsel voor verwarmingswijze en isolatie (zoals dubbel glas), gaan vervallen. Elke woning krijgt vanaf 01 juli een huurprijs die mede afhankelijk is van het energielabel. Vooral oudere woningen die vaak een laag label hebben, zullen een afname in punten te zien geven. Door die afname in punten kan het voorkomen, dat de huur van een woning boven de (nieuwe) maximale huur komt te liggen. De huurder die dat treft, kan bij de huurcommissie vanaf 1 januari 2012 huurverlaging vragen. Tot die tijd wordt de bestaande huur bevroren.

Verhuurders die wel hebben geïnvesteerd in het verleden en daarvoor punten in het oude stelsel kregen, worden gestraft en verliezen met een laag label die punten wel en lopen dus het risico van huurverlaging.

Vele particuliere huurwoningen beschikken over gemiddeld 6 punten in het oude puntenstelsel. Er zijn zelfs 50.000 woningen met meer dan 14 punten, die label G krijgen. Met medewerking van de Huurcommissie scoren huurders en verhuurders vanaf 2012 een huurverlaging van gemiddeld ¤ 27,*, oplopend tot meer dan ¤ 63,* per maand, als hun huur zich om en nabij de huidige maximale huurprijs bevindt.

Vastgoed Belang vindt dit voorstel van de regering onrechtvaardig omdat het ingrijpt op de verworven rechten uit het verleden. De particuliere verhuurder is wederom de pineut ten gunste van de corporaties die én fiscaal gestimuleerd worden bij investeringen én gemiddeld een veel jongere woningvoorraad hebben en dus een hoger label scoren.

Vastgoed Belang

Ingezonden persbericht