Landschap Noord-Holland

Persbericht

Heiloo, 8 maart 2010

Alternatieve tracés Noord-Hollandpad tijdens broedseizoen Rust voor broedende weidevogels

De periode van 15 maart tot 1 juli geldt als broedseizoen voor weidevogels. Omdat weidevogels erg gevoelig zijn voor verstoring, worden de wandeltracés van het Noord-Hollandpad die dwars door de weidegebieden lopen vanaf 15 maart respectievelijk 1 april 2010 afgesloten. Het Noord-Hollandpad is een gemarkeerde lange afstandswandelroute van ongeveer 270 kilometer en loopt van Den Oever en Den Helder naar Huizen, slingerend door het Noord-Hollandse polderlandschap.

Aangepaste wandeltracés Noord-hollandpad tijdens broedseizoen 2010 Het gaat om de volgende zeven etappes

q Etappe 1: De Cocksdorp-De Waal: tracé natuurreservaat Waal en Burg van 15 maart tot 15 juni;
q Etappe 2: De Waal-Den Helder: tracé natuurreservaat De Apotheek
1 april tot 1 juli;
q Etappe 2: De Waal-Den Helder: tracé polder reservaat bij Havensluiskom van 15 maart tot 1 juni;
q Etappe 7 Obdam-Driehuizen: tracé in de Eilandspolder van 15 maart tot 15 juni; q Etappe 8: Driehuizen-Krommenie: tracé bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer van 15 maart tot 1 juli; q Etappe 10: Halfweg-Ouderkerk: tracé in de Middelpolder van 15 maart tot 15 juni; q Etappe 11: Ouderkerk aan de Amstel: tracé in Botshol van 15 maart tot 15 juni. Het aangepaste wandeltracé wordt door middel van borden en markeringsstickers in het wandelgebied aangegeven.

Weidevogels
Weidevogels zijn beschermde vogels die steeds zeldzamer worden in Nederland. Vooral het aantal grutto's, tureluurs, veldleeuweriken en scholeksters neemt gestaag af. Weidevogels verblijven bijvoorkeur in open weidegebieden. Daardoor zijn de legsels extra kwetsbaar. Als weidevogels gestoord worden in de broedtijd, kan het gebeuren dat ze hun nest in paniek verlaten en het legsel verloren gaat.

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is ontwikkeld in opdracht van de provincie Noord-Holland en aangelegd door Recreatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Bureau Lopende Zaken. Het onderhoud en beheer van het Noord-Hollandpad wordt uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland. Op de website www.noordhollandpad.nl vindt u de alle informatie over wandelen op het Noord-Hollandpad en de tijdelijke aanpassingen in de wandeltracés.
---