Gemeente Berkelland


Militaire oefening in Berkelland van 15 tot en met 19 maart

In Berkelland wordt er van 15 maart tot en met 19 maart een militaire oefening gehouden. De oefening wordt gehouden in een gebied gelegen tussen de IJssel, Twentekanaal en de A18. Er doen vijftien militairen en elf voertuigen aan mee. Deze militairen maken tijdens deze oefening geen gebruik van oefenmunitie.

Activiteiten

De volgende activiteiten worden geoefend:

* Verplaatsen over bestaande wegen en paden.
* Het uitvoeren van verkenningen.

In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen en terreinen. De eenheid die de oefening houdt, vraagt van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming voor het gebruik van particuliere terreinen of objecten. Er zal alles aan gedaan worden om hinder van burgerverkeer te voorkomen.

Schade

Is er, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade enzovoort, melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 20703

2500 ES Den Haag

Telefoon 070-336 701