Gemeente Delfzijl

Openbare bijeenkomst start coalitieonderhandelingen

De politieke fracties vertegenwoordigd in de raad houden op maandag 15 maart 2010 een openbare bijeenkomst voor de start van de coalitieonderhandelingen. Deze onderhandelingen starten om 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Onder leiding van mevrouw Sharon Dijksma (informateur) starten de coalitieonderhandelingen voor de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Delfzijl.

Elke fractie zal in deze bijeenkomst de voor haar belangrijkste thema's voor de komende vier jaar benoemen en er zal verkennend worden gesproken over de vorming van een coalitie.

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.