Gemeente Dantumadeel


Miniconferentie 'De werkplaats van Noordoost Fryslân'

Op 15 maart a.s. is er een miniconferentie over 'De Werkplaats van Noordoost Fryslân'. Deze vindt van 13.30 - 16.00 uur plaats in het Chinees Indisch Restaurant LIAN, Stasjonswei 1 te Feanwâlden. Tijdens de miniconferentie komen verschillende sprekers aan het woord van het AOC Friesland, de gemeente Dantumadiel, het ministerie van LNV en andere kennisinstellingen. De miniconferentie sluit af met de ondertekening van een verkenningscontract.

In de regio Noordoost Fryslân is een intensieve samenwerking in gang gezet tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de gemeenten in Noordoost- Friesland, het Ministerie van LNV en ondernemers. Deze samenwerking heeft geleid tot de realisatie van een ontmoetingsplek en werkatelier voor studenten, docenten, kennisinstellingen experts, ondernemers, burgers en andere belanghebbenden die van elkaar willen leren en die zich willen inzetten voor vraagstukken en uitdagingen van de regio. In dit concept van `De Werkplaats' vindt afstemming plaats tussen de vraagkant van overheid, ondernemers en organisaties in de regio en de kenniskant van het onderwijs. Zo kan een innovatieve impuls worden gegeven aan de aanpak van belangrijke vraagstukken van het veranderende platteland.

`De Werkplaats' die in onze regio in Feanwâlden is gevestigd, wordt een locatie waar echte projecten van echte opdrachtgevers worden uitgevoerd, die ook echte resultaten realiseren die de streek of regio ten goede komen. De werkplaats is naast ontmoetingsruimte ook veldlokaal, studiecentrum, ontwerpatelier, expositieruimte, uitvalsbasis en buurtcentrum.