Gemeente Veldhoven


Persbericht
nummer: 2010.031
12 maart 2010

De week van Veldhoven schoon!

Van maandag 15 maart tot en met zaterdag 20 maart houden we in Veldhoven `De Week van Veldhoven Schoon'. De week wordt op zaterdag 20 maart afgesloten met de Veldhovense opruimdag.

Sinds 2002 staat heel Nederland jaarlijks een week lang in het teken van zwerfafval tijdens de Week van Nederland Schoon. Ook Veldhoven doet mee, zoals inmiddels meer dan 50% van de Nederlandse gemeenten.

Activiteiten in Veldhoven
Vanaf 15 maart worden in de bestrating van het City Centrum sigarettentegels aangebracht. Deze zijn bedoeld voor het doven en verzamelen van sigarettenpeuken. Want het gebeurt nogal eens dat deze in prullenbakken of gewoon op straat belanden. Daarom plaatst gemeente Veldhoven samen met ondernemersvereniging City Centrum tien van deze tegels, voorzien van een opvangput, verspreid door het winkelcentrum. De eerste sigarettenput is gelegd door Paul Dillen, ondernemer met een rookwarenzaak in het City Centrum: "Een prima oplossing voor het peukenprobleem" aldus Paul.

Tijdens de weekmarkt van maandag 15 maart gaat een Actieteam Zwerfvuil het gesprek aan met bezoekers en standhouders van de markt.

De basisscholen Dick Bruna, De Heiacker, De Berckacker, Op Dreef, Prof. Dr. R. Casimir en Zeelsterhof organiseren opruimacties in de wijken. De kinderen gaan samen de straat op voor een grote voorjaarsschoonmaak! Gemeente Veldhoven helpt mee en zorgt voor schoonmaakmateriaal. Heeft u uw bezem klaarstaan om ze een handje te helpen?

Deze basisscholen geven deze week ook les over zwerfafval. Daarvoor gebruiken ze de lespakketten `Zwerfaval: mooi niet!'.

Op zaterdag 20 maart is het landelijke opruimdag. Hoe kunnen we die lente beter inluiden dan met een flinke voorjaarschoonmaak? Helpt u mee door uw eigen woonomgeving eens onder handen te nemen? De gemeente Veldhoven stelt vuilniszakken en prikkers beschikbaar aan organisaties die zich hebben aangemeld.

Fotoactie
Stuur een e-mail (met een leuke foto) van uw eigen opruimactie naar: lisette.anbergen@veldhoven.nl. Wij plaatsen de leukste foto's op www.veldhoven.nl.

Resultaten zwerfvuilonderzoek
Gemeente Veldhoven liet in 2009 een zwerfvuilonderzoek uitvoeren. Enkele interessante weetjes uit dit onderzoek leest u hieronder:
De gemeente Veldhoven scoort gemiddeld een 3,7. Hierbij staat een 1 voor zeer vuil en een 5 voor zeer schoon. Veldhoven is dus schoner dan gemiddeld, dankzij de reinigingsdienst. In het winkelgebied Kromstraat is het gedrag van de gebruikers onderzocht. Het centrum werd daarvoor eerst schoongemaakt tot de schoonheidsgraad 5, zeer schoon. Daarna voerde de gemeente vier dagen lang geen reinigingswerkzaamheden uit: de schoonheidsgraad zakte naar 3, matig schoon. Vooral rondom zitbankjes, de toegangen van

de Kromstraat en voor sommige winkels werd veel zwerfafval aangetroffen Conclusie: als de gemeente niet schoonmaakt, dan zijn winkelcentra binnen twee weken zeer vervuild. De reinigingswerkzaamheden door gemeente Veldhoven kostten ongeveer 1,5 miljoen per jaar. Omgerekend per inwoner ongeveer 35 euro per jaar. De reinigingsdienst ruimt gemiddeld per inwoner per jaar maar liefst 17,1 kilo zwerfafval op. Als iedereen zijn afval in de prullenbak gooit in plaats van zo maar op straat, kunnen deze kosten zeker omlaag.

Enquête zwerfafval
Uit een enquête blijkt dat de inwoners van Veldhoven zwerfvuil het meest irritant vinden. Daarna volgen de ergernissen hondenpoep, onkruid/bladafval, graffiti, kauwgom, grofvuil en als laatste wildplakken van posters. Gevraagd naar mogelijke oplossingen voor zwerfafval zoeken de meeste ondervraagden de oplossing niet bij zichzelf maar bij de gemeente, door meer handhaving en strengere controle, meer afvalbakken, vaker reinigen en betere communicatie.

2 / 2