Gemeente Amersfoort

Persbericht gemeente Amersfoort - vrijdag 12 maart 2010

Amersfoort actief in Week van Nederland Schoon

Van 15 tot en met 20 maart is het de Week van Nederland Schoon. In 2010 is het thema van de Week van Nederland Schoon verbreed van zwerfafval naar schoon-heel-veilig. Ook Amersfoort zet zich actief in voor de Week van Nederland Schoon. Schoolkinderen, bewoners en kanoërs van KV Keistad gaan samen met betrokken organisaties aan de slag voor een mooiere en schonere omgeving.

In 2010 is het de achtste keer dat de Week van Nederland Schoon wordt georganiseerd. In 2009 zijn in dat kader op meer dan 250 plekken in het land activiteiten georganiseerd door scholen, gemeenten, bedrijven en particulieren. Uit onderzoek blijkt dat in gebieden die schoon zijn, minder overlast en criminaliteit voorkomt dan in gebieden die vervuild of verloederd zijn. Een schone en hele buurt draagt dus bij aan een veiliger gevoel en aan het prettiger wonen en verblijven.

Project Buurt in Beeld
Meer dan 400 kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar doen vanaf de start van de Week van Nederland Schoon mee aan het project 'Buurt in Beeld'. Verschillende scholen, BSO's, buitenkasten, jongerenwerk, kinderwerk en het kinderpersbureau meldden zich afgelopen maand aan voor het project. Zij gaan vanaf 15 maart met wegwerpcamera's in hun eigen buurt de schone en veilige plekken vastleggen en de plekken die vies zijn of waar ze zich niet prettig of onveilig voelen. De kinderen maken werkstukken, collages en opstellen van hun foto's die ze vervolgens overhandigen aan de gemeente. Ze mogen daarbij uitleg geven en samen met de gemeente kijken wat er aan de minder fijne plekken gedaan kan worden en vertellen wat zij daar zelf aan kunnen en willen bijdragen. Met het project Buurt in Beeld worden schoolkinderen betrokken bij hun eigen buurt en worden ze bewust van wat vervuiling en andere vormen van verloedering teweeg brengen.

Het project Buurt in Beeld start vanaf maandag 15 maart in de Week van Nederland Schoon en loopt door tot 1 juli 2010. Aanmelden voor het project Buurt in Beeld kan nog steeds via veilig@amersfoort.nl.

Schoonmaakactie ABC Noord
Op woensdagmiddag 17 maart gaan de kinderen van de ABC-school in Schothorst-Noord aan de slag om de buurt schoon te maken. Met bezems, vuilniszakken en een bakfiets gaan ze vanaf wijkcentrum De Trefhorst via het winkelcentrum Schothorst naar de Raadhoven om de route schoonmaken. ABC-school staat voor Amersfoortse Brede Combinatie-school en is een netwerk van de basisscholen De Drieslag, De Weesboom, De Wingerd samen met de kinderopvang­organisatie SKA, SKON kinderopvang en de welzijnsorganisatie SWA. De ABC-school heeft onder andere als doel om de betrokkenheid van kinderen en hun ouders/verzorgers in de wijk te vergroten om te komen tot een leefbare leefomgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Kanovereniging Keistad maakt grachten schoon
Zo'n twintig kanoërs van Kanovereniging Keistad doen mee aan de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon op zaterdag 20 maart. Zij gaan meehelpen het drijfvuil uit de grachten te verwijderen. Met deze opruimactie op het water willen de kanoërs laten zien dat we met z'n allen bij kunnen dragen aan een schone en prettige leefomgeving.

De vrijwilligers van kanovereniging Keistad varen zaterdagochtend om 9.00 uur vanaf hun clubhuis aan de Schans naar de sluis bij de Koppelpoort. Vervolgens maken de kanoërs hun opruimronde door de Amersfoortse grachten. De opschoonactie eindigt bij de steiger van de Waterlijn aan de Krommestraat 5. Het verzamelde drijfvuil wordt ter plaatse in de vuilnisboot overgeladen. Ook niet-leden en inwoners van Amersfoort zijn met hun kano van harte welkom om zich bij de kanoërs van KV Keistad aan te sluiten en mee te doen aan deze schoonmaakactie.

De Week van Nederland Schoon is van 15 maart tot en met 20 maart. De Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 maart markeert het einde van de Week van Nederland Schoon. Kijk voor meer informatie op de website: www.nederlandschoon.nl.

In de binnenstad van Amersfoort zijn na de Week van Nederland Schoon nog twee activiteiten die bijdragen aan een schone omgeving:

Grofvuil actie bewoners binnenstad
Actieve bewoners van het complex Binnen de Veste, Beestenmarkt, Achter de Kamp en Waltoren gaan de vervuiling en verrommeling rond afvalcontainers aanpakken. De bewoners en de gemeente organiseren op zaterdag 27 maart ter voorbereiding op de komst van de ondergrondse afvalcontainers, een extra ronde grofvuilinzameling. Onder het motto 'Grofvuil, opgeruimd is netjes!' wordt op die dag in die omgeving grofvuil opgehaald.

Opruim- en schoonmaakactie Boldershof en omgeving
Zaterdagochtend 27 maart wordt ook aan de Boldershof een opruim- en schoonmaakactie gehouden. Bewoners van de Boldershof en omgeving wordt de mogelijkheid geboden om grofvuil te laten ophalen en het trappenhuis van de Boldershof wordt opgeruimd en schoongemaakt. Deze actie is een samenwerking van de bewoners van de Boldershof en omgeving, Portaal Eemland, Stichting Welzijn Amersfoort, ROVA, Eemfors en gemeente Amersfoort.

Noot voor de redactie,