Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Creëer wind mee!

Heb je ook vaak het gevoel dat er niets te kiezen valt? Dat anderen voor jou de dienst uitmaken? Dan is het hoog tijd om kennis te maken met de natuurwetten van leiderschap. Zoals deze: 'De mens is vrij om te kiezen en verantwoordelijk voor zijn keuzen'. Dat is de favoriete natuurwet van Jan Kuipers, directeur van FranklinCovey Benelux. Hij schreef er een praktisch boek over met de uitdagende titel 'Creëer wind mee. Profiteren van de natuurwetten van leiderschap'.

Bijzonder: geen excuses meer!
De uitdagende titel wordt ook voortgezet in de inhoud. Die is anders dan anders. Het bijzondere van dit boek is dat het je op een luchtige manier keihard met je neus op je eigen verantwoordelijkheid drukt. Na lezing heb je geen enkel excuus meer om geen succes van je leven te maken. Het is een buitengewoon fundamentele boodschap in eenvoudige taal. Serieuze inhoud in een enthousiasmerende en praktische verpakking. Het boek legt haarfijn uit waarom het leven vaak tegen zit, en wat je er zelf aan kunt doen om daar een einde aan te maken.

Universele wetten
Zelf wind mee creëren? Dan kan!
Hoe? Heel eenvoudig: door mee te werken met de natuur. Om precies te zijn: door gebruik te maken van de natuurwetten. Natuurwetten zijn universele wetten die overal te wereld gelden, in alle situaties en voor iedereen. Een paar voorbeelden van natuurwetten:
* Alle keuzes die ik nu maak, hebben invloed op mijn toekomst
* Communicatie begint met luisteren

* Effectieve relaties zijn gebaseerd op wederzijds voordeel. In alles wat je doet maak je, bewust of onbewust, de keuze om de wetten voor of tegen je te laten werken. Hoe beter je de werking van die wetten begrijpt, hoe makkelijker je ze in je voordeel kunt laten werken. En hoe meer wind mee je voor jezelf kunt creëren, stelt Kuipers.

Vier delen
Het boek is opgebouwd uit vier delen. Elk deel beschrijft hoe je de natuurwetten in je voordeel kunt laten werken op een bepaald terrein. Het eerste deel gaat over inspiratie, het tweede over het realiseren van resultaten, het derde over samenwerking en het vierde over leidinggeven. De vier delen samen zorgen ervoor dat je wind mee kunt creëren op alle terreinen van het leven en in iedere situatie, van werk tot privé. Klinkt leuk, maar kun je eigenlijk wel wind mee creëren? Is wind niet per definitie iets wat zich aan onze invloed onttrekt? Je hebt hem tegen, of je hebt hem mee. Toch.?

Actie
Maar daar denkt Jan Kuipers heel anders over. "Het idee dat je wind mee kunt creëren is minder vreemd dan het lijkt. Er is een verschil tussen het creëren van wind mee en het hebben van wind mee. Het verschil is gelegen in 1 ding: actie! Wind mee hebben is iets wat je overkomt. Iets waar je zelf geen invloed op uit kunt oefenen. Noem het toeval. Maar wind mee creëren is wezenlijk iets anders. Hierbij gaat het juist om de invloed die je zelf hebt om wind mee te 'maken'. Je bent meester over je eigen leven. En hoe beter je denatuurwetten snap, hoe beter je in staat bent die in jouw voordeel te gebruiken en het gewenste resultaat te realiseren."

Favoriete natuurwet
Maar hoe doe je dat dan precies? Allereerst door je bewust te worden van het bestaan van de natuurwetten. En ze vervolgens heel bewust toe te passen. Een voorbeeld. De favoriete wet van Kuipers zelf is: 'Ik ben vrij om te kiezen en verantwoordelijk voor mijn eigen keuzen'. Waarom? Omdat die wet ervoor zorgt dat je leven het leven kunt leiden dat jij wilt. Omdat jij aan het roer zit. Kuipers: "In eerste instantie kan dat besef heel ongemakkelijk zijn. We zijn geneigd om ons achter van alles te verschuilen: opvoeding ('mijn ouders.'), genetica ('zo ben ik nu eenmaal.'), onze omgeving (ik wil wel maar mijn vrouw, collega of baas.) Maar daarmee schuif je de verantwoordelijkheid af. Natuurlijk hebben alle drie die factoren invloed, maar JIJ bent degene die bepaalt hoe groot je die invloed wilt laten zijn. Jij bent de enige die aan het stuur zit van je eigen leven. Dat bekent dat je je niet meer kunt verschuilen achter mensen en dingen. Maar het betekent ook dat je meester ben over je eigen lot. Jij bepaalt zelf welke richting je uitgaat, en niemand anders. En daarmee ligt je eigen leven compleet in je eigen handen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Maar het is ook een prachtige kans!"

Keihard
Voor wie het toch allemaal een beetje te zweverig klinkt: het boek sluit af met een keiharde natuurwet: 'Afgesproken resultaten vragen om rekenschap'. Dat is bepaald geen soft gedoe. Kuipers pleit hierin voor een cultuur van rekenschap geven en vragen. "Juist mijn favoriete natuurwet - je bent vrij om te kiezen en verantwoordelijk voor je eigen keuzes - maakt dat je handelen niet vrijblijvend is. Aan het eind van de rit moet je wel verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop je die vrijheid hebt gebruikt en de keuzes die je hebt gemaakt. Wat hebben ze opgeleverd, en ben je daar tevreden mee? En zo niet, dan zul de consequenties daaruit moeten trekken. Rekenschap is een cruciale factor voor succes. Zonder rekenschap geen afgesproken resultaten. Je zult met regelmaat de balans moeten opmaken. Om helder te krijgen waar je staat en te bepalen wat er eventueel nodig is om ergens anders uit te komen."

.....................................Ingezonden persbericht