Gemeente Tilburg

IVA licht Sluis door

Twee jaar na de start in januari 2008 is de methode van terugkeervoorziening De Sluis in de Europalaan geëvalueerd door het IVA,onderzoeksinstituut verbonden aan de UvT. Het college heeft afgelopen dinsdag kennis genomen van de onderzoeksresultaten en voor het komend jaar budget voor de voorziening vrijgemaakt. Woonbegeleiding
De Sluis geeft woonbegeleiding aan 14 jongeren tussen de 16 en 26 jaar na hun verblijf in een justitiële inrichting of in een gesloten internaat. Ook jongeren die door verschillende oorzaken dreigen af te glijden in de criminaliteit kunnen er tegenwoordig terecht. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de methodiek van De Sluis ervoor zorgt dat de bovengenoemde doelgroepen jongeren niet in de criminaliteit terugvallen. Doorontwikkeling
Volgens het IVA verdient het aanbeveling om de methodiek verder te verfijnen. Met name de vertaling van theorie naar praktijk blijkt nog niet gemakkelijk, zeker waar het de specifieke doelgroep van de Sluis aangaat. Voorstel is om de methodiek door het lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid van Avans Hogeschool in Den Bosch en andere deskundigen verder te laten doorontwikkelen. Ander punt van zorg is het delen en vastleggen van ervaringskennis van de medewerkers van De Sluis. Ook dat moet beter. Daarmee is inmiddels een start gemaakt.
Doelgroepverbreding
Terugkeervoorziening De Sluis had na de start wat moeite met de bezetting. Inmiddels zijn de instroomcriteria versoepeld en is het probleem verholpen. Er staan zelfs jongeren op de wachtlijst. Het IVA stelt dat een brede doelgroep voor dergelijke voorzieningen noodzakelijk is en dat een goede selectie van de kandidaten een must is. Nog meer dan nu moet er geselecteerd worden op motivatie en een zinvolle dagbesteding. Beide aspecten zijn randvoorwaardelijk.
Budget 2010
Het college heeft in haar vergadering van afgelopen dinsdag voorgesteld om in 2010 nog ¤ 216.250,-voor het project beschikbaar te stellen. De gemeente en RIBW Midden-Brabant gaan daarnaast nog andere subsidiekanalen aanboren, zoals gelden uit de AWBZ en het Ministerie van Justitie. Er volgt nog een eindevaluatie in september 2010 en daarna neemt het college een besluit over de voortgang van De Sluis. Buurt tevreden
Binnen het project is er intensieve samenwerking met de gemeente Tilburg, het Veiligheidshuis en andere partners. De integratie in de buurt verloopt naar wens, er zijn geen klachten. Een klankbordgroep van buurtbewoners komt twee keer per jaar samen.

Bootcamps
Op dit moment is het concept van De Sluis, waarbij jongeren na hun detentie niet zomaar op straat belanden, een lokaal alternatief voor de zogenaamde bootcamps. Het wordt steeds meer duidelijk dat deze opvoedingskampen in de praktijk niet blijken te werken. De jongeren vallen vaak terug in oud gedrag zodra zij deze gesloten kampen verlaten en in hun oude omgeving komen.
Gemeente Tilburg