Gemeente Utrecht

Beneluxlaan gedeeltelijk afgesloten voor nieuw asfalt

Het laatste gedeelte van de Beneluxlaan wordt opnieuw geasfalteerd. De gemeente start vanaf maandag 15 maart met voorbereidende werkzaamheden voor groot onderhoud aan de Beneluxlaan tussen de Van Heuven Goedhartlaan en het 5 Meiplein. Vanaf maandag 22 maart is dit gedeelte afgesloten voor het verkeer. Daarna wordt het tegenoverliggende stuk tussen het 5 Meiplein en de Admiraal Helfrichlaan van eenzelfde nieuwe rijbaan voorzien. De gemeente raadt weggebruikers aan de omleidingsborden te volgen. De werkzaamheden duren tot en met juni 2010.

Het asfalt op dit gedeelte van de Beneluxlaan is oud en wordt vervangen. Tevens wordt, ter hoogte van een groot aantal bomen die direct langs de rijbaan staan, de rijbaan van drie naar twee rijstroken versmald. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de bomen waadoor schade door wortelopdruk aan de rijweg wordt voorkomen. De drie bushaltes aan dit tracé worden opgehoogd zodat ze alvast voldoen aan de toekomstige richtlijn van achttien centimeter instaphoogte. In 2008 is het grootste gedeelte van de Beneluxlaan opnieuw geasfalteerd. Dit is het laatste grote gedeelte van deze belangrijke verkeersader dat aangepakt wordt. De aansluiting van de Beneluxlaan op het 24 Oktoberplein, tussen de Van Heuven Goedhartlaan/Admiraal Helfrichlaan, wordt in het project fly-over 24 Oktoberplein meegenomen.

Finish Giro d'Italia

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase start op 15 maart en gaat over het westelijke gedeelte van de Beneluxlaan, tussen het 5 Meiplein en de Van Heuven Goedhartlaan. Deze fase eindigt op donderdag 29 april 2010. De tweede fase, over het oostelijk deel van de Beneluxlaan, tussen het 5 Meiplein en de Admiraal Helfrichlaan, start op maandag 10 mei en duurt ongeveer zes weken. Deze twee fasen sluiten niet helemaal op elkaar aan omdat de tweede etappe van het wielerevenement Giro d'Italia op zondag 9 mei finisht in Utrecht en de route over de Beneluxlaan gaat. De werkzaamheden van de tweede fase sluiten daarnaast aan bij de geplande aanleg van de fly-over aan het 24 Oktoberplein.

Omleidingen openbaar vervoer

Vanaf 22 maart rijden de buslijnen 5 en 10 niet over de Beneluxlaan tussen de Van Heuven Goedhartlaan en het 5 Meiplein (richting Europaplein). Lijn 5 rijdt via de Van Heuven Goedhartlaan-Marshalllaan-Rooseveltlaan-Amerikalaan-Marco Pololaan naar de Churchilllaan. Op deze route zal lijn 5 stoppen bij de bestaande haltes van lijn 7. Lijn 10 rijdt, net als lijn 5, naar de Churchilllaan en vanaf daar richting 5 Meiplein naar de Beneluxlaan. Voor alle verkeer blijft het St. Antonius Ziekenhuis aan de Van Heuven Goedhartlaan bereikbaar. De sneltram ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Groot onderhoud in Utrecht
De komende jaren worden veel onderdelen van de openbare ruimte, zoals wegen, viaducten, bruggen en straatverlichting verbeterd en vernieuwd. Er is veel achterstallig onderhoud en het is hoog tijd dat dit wordt aangepakt. Met deze slag wil de gemeente de veiligheid waarborgen; bruggen die probleemloos open en dichtgaan en autowegen en fietspaden die veilig zijn en comfortabel rijden. Maar werk in uitvoering betekent overlast. Veiligheid staat voorop en de gemeente wil voorkomen dat de maatregelen alleen maar ingrijpender worden. Er is een groot onderhoudsplan opgesteld. Dit plan wordt de komende jaren uitgevoerd.
Gemeente Utrecht