Ingezonden persbericht


PERSBERICHT Rotterdam, 15 maart 2010

Nieuw: ISSO-publicatie Binnenmilieuprofiel Woningen

Op initiatief van ISSO is in samenwerking met de stichting 'Meer Met Minder' een methode ontwikkeld om een Binnenmilieuprofiel voor bestaande woningen op te stellen. Onlangs is ISSO-publicatie 82.4 'Bepalingsmethode Binnenmilieuprofiel Woningen' verschenen. Deze publicatie is bedoeld voor degenen die beroepsmatig een Binnenmilieuprofiel voor woningen opstellen, bijvoorbeeld EPA-adviseurs.

Inzicht in binnenmilieukwaliteit
Het Binnenmilieuprofiel geeft de opdrachtgever (eigenaar of bewoner) inzicht in de te verwachten binnenmilieukwaliteit, een en ander als aanvulling op het Energielabel. In de methode voor het Binnenmilieuprofiel staan het gebouw en de installaties centraal. Bewonersafhankelijke factoren, zoals inrichting en gebruik, worden buiten beschouwing gelaten.

Stoplichtscore
Op het Binnenmilieuprofiel wordt een woning middels een horizontale 'stoplichtscore' (groen, oranje, rood) beoordeeld op acht verschillende binnenmilieu aspecten: luchtverversing, vocht en schimmel, verbrandingsgassen, thermisch comfort winter, oververhitting zomer, installatiegeluid, geluidisolatie en daglichttoetreding. Op de achterzijde van het binnenmilieuprofiel wordt, afhankelijk van de scores, een aantal standaardadviezen gegeven om het binnenmilieu in een woning te verbeteren.

In deze publicatie wordt onder andere het volgende beschreven:
- de opbouw van het Binnenmilieuprofiel;
- de relatie tussen het Binnenmilieuprofiel en het Energielabel;
- de opnamemethode waarmee de scores op het Binnenmilieuprofiel bepaald worden;
- een aantal standaard binnenmilieuverbeterende maatregelen die men in woningen met een binnenmilieuprobleem kan nemen.

Instructie en software
Voor het maken van een Binnenmilieuprofiel voor woningen moet de adviseur de instructie 'Binnenmilieuprofiel woningen' met succes afgerond hebben. De software voor het genereren van het maatwerkadvies zal worden uitgebreid met het Binnenmilieuprofiel. Naar verwachting zal software medio 2010 beschikbaar zijn, vervolgens kan de instructie van start gaan.

Meer informatie
De ISSO-publicatie 82.4 kost ¤ 85,00 (ex. BTW). De publicatie is te besteellen via de ISSO Winkel op www.isso.nl. De publicatie is ook digitaal verkrijgbaar via www.isso-digitaal.nl De software is beschikbaar bij de verschillende softwareleveranciers.
Ingezonden persbericht