Nationale Bank van Belgie


Verloop van de Belgische buitenlandse handel

De handelsbalans van 2009 vertoont een tekort van 2,5 miljard euro

In december 2009 bevestigde de ontwikkeling van de uitvoer en de invoer dat de buitenlandse handel weer opleeft. Voor het jaar 2009 als geheel bedroegen de uitvoer-- en de invoerwaarde respectievelijk 179,8 en 182,3 miljard euro, dat is een respectieve daling met 19,6 pct. en 22,3 pct. ten opzichte van het jaar 2008. De handelsbalans sloot met een tekort van ongeveer 2,5 miljard euro, dat uitsluitend toe te schrijven was aan de intracommunautaire handel, die een negatief saldo van 2,6 miljard euro liet optekenen. Het extracommunautaire saldo bedroeg een overschot van 0,1 miljard euro, terwijl het in 2008 negatief was ten belope van zowat 6 miljard euro.
Tijdens het jaar 2009 verminderde het volume van de invoer met 13,5 pct., terwijl dat van de uitvoer met 13,7 pct. terugliep. Derhalve daalde de dekkingsgraad licht, met 0,2 pct. ten opzichte van die in 2008. De ruilvoet steeg met 3,8 pct. als gevolg van een daling van de eenheidswaarden bij de invoer met 10,2 pct. en van die bij de uitvoer met 6,8 pct. ten opzichte van 2008.