Gemeente Beverwijk


Onderzoek naar voorzieningen in Kuenenplein - Plantage

Wijkgericht Werken van de gemeente Beverwijk gaat in de wijk Kuenenplein - Plantage een onderzoek naar voorzieningen houden. Het onderzoek wordt op vrijdag 19 maart 2010 uitgevoerd door leerlingen van het Kennemercollege. Zij houden die dag huis-aan-huis interviews aan de hand van een enquêteformulier. De vragen gaan over de voorzieningen in de buurt. Welke voorzieningen worden veel gebruikt? Welke voorzieningen moeten verbeterd worden? En welke voorzieningen zijn er niet, terwijl daar volgens de bewoners wel behoefte aan is. Denk hierbij aan speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken, scholen, buurthuisactiviteiten, sport- en spelmogelijkheden maar ook aan straatverlichting, groenvoorziening en dergelijke.

Wijkgericht Werken Beverwijk gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om het aanbod van voorzieningen in de wijk beter te laten aansluiten op de wensen. De leerlingen die het onderzoek uitvoeren kunnen zich desgevraagd legitimeren.