Socialistische Partij

SP Amsterdam

Informeer Amsterdammers over vingerafdrukken

15-03-2010 * De SP wil dat de gemeente Amsterdammers gaat informeren over de wettelijke verplichting om vingerafdrukken af te geven bij het aanvragen van een nieuw paspoort of identiteitskaart. Ook moet de gemeente mensen duidelijk maken hoe en waar zij bezwaar kunnen maken tegen deze verplichting.
Sinds september vorig jaar is iedere Nederlander verplicht bij de aanvraag van een nieuw ID-bewijs vier vingerafdrukken achter te laten. Die afdrukken worden opgeslagen in een database die door allerlei instanties kan worden geraadpleegd. Voor zover bekend is er geen informatiecampagne door de gemeente gevoerd om mensen op de hoogte te stellen van de verplichting tot het afgeven van vingerafdrukken. Ook is niet duidelijk welke mogelijkheden van beroep of bezwaar er zijn en of mensen bijvoorbeeld geen identiteitsbewijs meer krijgen als zij weigeren hun vingerafdrukken af te geven.

Remine Alberts
SP-raadslid Remine Alberts heeft het college vragen gesteld over de nieuwe eis. "Ik wil ook graag weten hoe goed de beveiliging is van het systeem waar de gegevens van reisdocumenten van Amsterdammers zijn opgeslagen. Het is al erg genoeg dat allerlei overheidsinstanties erbij kunnen, maar het zou nog erger zijn als bijvoorbeeld hackers met die informatie aan de haal gaan."