Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Utrecht, 15 maart 2010

Veel scholen doen al met kleutergroepen mee aan Week van de Lentekriebels

Van de basisscholen die meedoen aan de jaarlijkse campagne 'Week van de Lentekriebels' over relaties en seksualiteit, doet 83% mee met groep 1 en 98% met groep 8. Dat blijkt uit de evaluatie van de projectweek in 2009. Van 22 tot en met 26 maart aanstaande vindt de Week van de Lentekriebels voor de vijfde keer plaats: een lustrum!

Aantal deelnemende scholen explosief gegroeid

De Rutgers Nisso Groep organiseert de landelijke campagne 'Week van de Lentekriebels', -samen met GGD'en- om structurele aandacht voor relaties en seksualiteit te stimuleren in alle groepen van het basisonderwijs. De campagne is succesvol: deden er in 2006 nog 26 scholen mee, in 2010 is het aantal deelnemende basisscholen gegroeid naar 350: 15 keer zoveel! Directies maar ook leerkrachten zelf zijn nog altijd belangrijke initiatiefnemers.

Te jong?

De Week van de Lentekriebels helpt docenten en ouders ervan te doordringen dat 'relaties en seksualiteit' een belangrijk onderwerp is dat in alle groepen van het basisonderwijs aandacht moet krijgen. Al op de kleuterleeftijd wordt de basis gelegd voor gezond relationeel en seksueel gedrag. Een gezonde seksuele ontwikkeling heeft namelijk te maken met weerbaarheid, respect voor seksuele diversiteit, lichaamsbewustzijn en een positief zelfbeeld. De Week van de Lentekriebels zorgt ervoor dat kinderen op een speelse manier leren hun eigen wensen en grenzen te verkennen. Ze leren wat er allemaal aan hun lijf verandert als je groot wordt en welke samenlevingsvormen er zijn. Wederzijds respect is een belangrijk uitgangspunt. Kinderen worden tegenwoordig via tv en internet geconfronteerd met seks en seksueel getinte beelden die soms ver staan van de realiteit. In lessen relationele en seksuele vorming kun je daarvoor een tegenwicht bieden.

Over de lessen

In de verschillende groepen krijgen kinderen elke dag tenminste één les over relaties en seksualiteit. De thema's in de lessen sluiten aan bij de relationele en seksuele ontwikkelingsfasen van kinderen. Daarbij gaat het op jonge leeftijd niet over seks, maar bijvoorbeeld wel over verschillen tussen jongens en meisjes en verliefd zijn. In groep 1 wordt bijvoorbeeld begonnen met een les over knuffelen. Voor de bovenbouw zijn er lessen over een positief zelfbeeld, omgangsnormen, hoe het lichaam verandert in de puberteit, mannen- en vrouwenrollen en veilig vrijen.

Opname in de kerndoelen

Al jaren pleit de Rutgers Nisso Groep voor opname van het thema seksuele vorming in de kerndoelen van het basisonderwijs. In de motie Pechtold (2010) spreekt ex-minister Plasterk van Onderwijs zich uit voor het explicieter opnemen van seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit in de kerndoelen. Nu het kabinet is gevallen is dit onzeker geworden en blijft de Rutgers Nisso Groep wijzen op het belang van relationele en seksuele vorming aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Uitspraken naar aanleiding van de Week van de Lentekriebels

"Kinderen stellen al heel veel vragen over seksualiteit. Lessen hierover draagt bij aan een betere sfeer in de klas en minder verlegenheid, ook bij docenten." (leerkracht groep 7-8)

"Kinderen horen zoveel via het internet, op tv of via vriendjes of vriendinnetjes. Ze komen met begrippen waarvan ze eigenlijk helemaal niet weten wat het betekent. En dan denk ik dat het goed is dat ze weten waar ze het over hebben." (leerkracht groep 6).

"De handelingsverlegenheid is vaak groot. Ook al lijkt in Nederland alles bespreekbaar. Als het aankomt op seksualiteit en de ontwikkeling hiervan op jonge leeftijd, houden we graag oogkleppen op. Want wat we niet zien, daar hoeven we ook niet op te reageren." (preventiemedewerker GGD)


---