Reclame Code Commissie

Reclame voor de Alpine Water Descaler No. 1 misleidend

Zowel in het weekblad Het Kompas als op de website kalkaanslag.nl beweert Fuel Save ten onrechte dat haar product de Alpine Water Descaler No. 1 onder meer in staat is om kalkaanslag te voorkomen wanneer haar product om de waterleiding wordt gemonteerd. Op verzoek van zowel de Reclame Code Commissie als het College van Beroep is Fuel Save er echter niet in geslaagd de toegeschreven werking van het apparaat aannemelijk te maken. Reden waarom beide reclame-uitingen misleidend zijn.

Omdat aan Fuel Save in 2004 ook al was aanbevolen niet op een dergelijke manier reclame te maken, wordt deze uitspraak onder een zo'n breed mogelijk publiek verspreid.

Dossier 2009/00774 CvB, dd 11 maart 2010