Gemeente Berkelland


Als de hamer valt........

Als de hamer valt, is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de vergadering van 9 maart 2010 heeft de gemeenteraad besloten:

v het ontwerpbestemmingsplan "Ruurlo, Nijverheidsstraat 1a 2009" ongewijzigd vast te stellen.

v een onderzoekscommissie geloofsbrieven in te stellen, die vervolgens de geloofsbrieven voor de nieuw te benoemen raadsleden heeft onderzocht en akkoord bevonden. De raad heeft besloten alle nieuwe leden toe te staan. Deze zijn donderdag 11 maart 2010 geïnstalleerd.

v vervolgens heeft de raad afscheid genomen van de raadsleden, die na de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010 niet zullen terugkeren.