Gemeente Berkelland


Plan om 30 km/uur en 60 km/uur in te stellen op deel Zwilbroekseweg in Eibergen

Burgemeester en wethouders zijn van plan om op een deel van de Zwilbroekseweg 30 km/uur en op een deel 60 km/uur in te stellen. Het gaat om het gedeelte tussen de Zwilbroekseweg en Hagensweg. Aansluitend aan het 30 km/uur-gebied komt het 60 km/uur-gebied buiten de -te verleggen- bebouwde kom grens.

In de wegcategorisering, die door ons in juni 2008 is vastgesteld, is dit gedeelte van de Zwilbroekseweg aangewezen als buurtstraat met een gewenste snelheid van 30 km/uur binnen de kom. Voor het gedeelte buiten de kom is dit 60 km/uur.

Het ontwerp-verkeersbesluit ligt met ingang van 16 maart 2010 zes weken ter inzage in de Gemeentewinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen tegen dit voornemen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA te Borculo. Ook mondeling kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J.H.W. Onstein, telefoon 0545-250270.

Op dinsdag 6 april van16.00 tot 17.00 uur is er op het gemeentekantoor in Eibergen gelegenheid om het plan te bespreken. Ook hier kunt u uw zienswijzen naar voren brengen.