Trots op Nederland

Nieuws

15 mrt 2010 | Sluiting Jeugd Inrichtingen?

Vraagtekens bij sluiting Justitiële Jeugd Inrichtingen

Rita Verdonk van Trots op Nederland heeft de Minister van Justitie schriftelijk vragen gesteld over de aangekondigde sluiting van drie Justitiële Jeugdinrichtingen.

Verdonk kan de sluiting niet goed verenigen met enerzijds de groeiende problematiek met Marokkaanse jongens in ons land (bron: rapport `Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland') en anderzijds het verschijnsel dat recidivisten in ons land te vaak slechts een taakstraf krijgen. Iets wat Verdonk absoluut onjuist vindt.
In dat licht bezien vraagt zij zich dan ook ernstig af of een sluiting van de drie Jeugd Inrichtingen wel verantwoord is.