Ministerie van Economische Zaken

ACTA onderhandelingen

15 maart 2010 | kamerstuk | PDF document, 72 Kb

Tijdens het algemeen overleg VTE-Raad (telecom onderwerpen) op 16 december 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 21501-33, nr. 255 ) heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken toegezegd u nader te informeren over het ACTA-proces en de verhouding tot de Europese regelgeving.


Zie het origineel