Ingezonden persbericht

Voorlichtingsavonden Mobiliteitscentrum Flevoland op 15, 16, 17 en 18 maart 2010

Lelystad, 3 maart 2010. Het afgelopen jaar heeft het Mobiliteitscentrum Flevoland (MCF) ruim 100 Flevolandse werkgevers haar diensten aan mogen bieden en deeltijd WW, reorganisaties en faillissementen mogen begeleiden. Maar liefst 167 met werkeloosheid bedreigde werknemers zijn door het MCF begeleid naar ander werk. Maar het mobiliteitscentrum biedt veel meer op het gebied van pro-actieve advisering.

Het Mobiliteitscentrum Flevoland (MCF) is partner voor het MKB met als doel werkgelegenheid en continuïteit in het MKB te behouden en te versterken. In nauwe samenwerking met publieke & private partners lost het MCF mobiliteitvraagstukken in de arbeidsmarkt op. Het MCF adviseert Flevolandse werkgevers in het behouden van vakkrachten en daar aan gerelateerde kostenbeheersing, met behulp van een aantal krachtige instrumenten en maatregelen. Als ontslag onvermijdelijk is, bemiddelt het MCF werknemers van werk naar ander werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, en draagt bij aan een effectieve startkwalificatie van werknemers voor de actuele arbeidsmarkt.

Op basis van de opgedane ervaringen in het afgelopen jaar is het MCF verschillende samenwerkingen aangegaan met partners voor een totaal advisering. Ongeacht via welke partij een werkgever binnenkomt, met de partners wordt besproken op welke wijze de ondernemer het beste geadviseerd en begeleid kan worden. Met instrumenten als arbeidsmaatregelen, kredietregelingen en scholingsbonussen is het MCF altijd complementair, nooit concurrerend. Proactieve advisering voor een werkbare oplossing voor de toekomst.

Deze nieuwe werkwijze wil het MCF graag uiteenzetten voor ondernemend Flevoland. Naast de voorlichting voor ondernemers zijn de bijeenkomsten bedoeld ter voorlichting van bedrijfsadviseurs, administratiekantoren en accountants.

Aanmelden is mogelijk via de participerende bedrijfskringen.
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze avonden.
De bijeenkomsten van het MCF worden gefinancierd door de provincie Flevoland.

Programmering:
Lelystad maandag 15 maart Aanmelden via info@bedrijfskring.nl

18.00 uur Inloop met koffie/thee/frisdrank
18.15 uur Welkomstwoord door Dhr. A.L Greiner
18.30 uur De toegevoegde waarde van het mobiliteitscentrum
19.00 uur Pauze
19.15 uur Best practice door Thecla Algra van Lambri International BV
19.30 uur Einde bijeenkomst en gelegenheid tot netwerken

Locatie: Provinciehuis (Rietkerkzaal) Lelystad, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad

Almere dinsdag 16 maart Aanmelden via info@vba-almere.nl

16.30 uur Inloop met koffie/thee/frisdrank
16.45 uur Welkomstwoord door
17.00 uur UWV werkbedrijf / werkplein / mobiliteitscentrum
17:30 uur Pauze
17.45 uur Best practice door Karolien van Lieshout, directeur The Expat Company
18.00 uur Einde bijeenkomst en gelegenheid tot netwerken

Locatie: WTC Alnovum (Flevotorium), P.J. Oudweg 1, 1314 CH Almere-Stad

Dronten woensdag 17 maart Aanmelden via info@ovdd.nl

17.00 uur Inloop met koffie/thee/frisdrank
17.15 uur Welkomstwoord door wethouder H.A Langeweg
17.30 uur De toegevoegde waarde van het mobiliteitscentrum
18.00 uur Pauze
18.15 uur Best practice door Frans Visser, directeur Orfa Visser
18.30 uur Einde bijeenkomst en gelegenheid tot netwerken

Locatie: Gemeentehuis (Raadszaal), De Rede 1, 8251 ER Dronten

Emmeloord donderdag 18 maart Aanmelden via info@bedrijvenactiefnop.nl

17.00 uur Inloop met koffie/thee/frisdrank
17.15 uur Welkomstwoord door wethouder W.J Schutte
17.30 uur De toegevoegde waarde van het mobiliteitscentrum
18.00 uur Pauze
18.15 uur Best practice door Eric Houtsma, directeur Flevo Mouldings
18.30 uur Einde bijeenkomst en gelegenheid tot netwerken

Locatie: Gemeentehuis (Raadszaal), Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord

*****