Gemeente SneekWethouder Bargboer bezorgt mussenwoningen

(stadsvogels150.jpg) Maandag 15 maart brengt wethouder Jan Bargboer samen met leerlingen van Praktijkschool De Diken de eerste mussennestkasten rond in Sneek. Hij doet dit per bakfiets.

De nestkasten zijn bedoeld om meer broedruimte voor de huismus te creëren. Sinds 1960 is de mussenstand in Nederland met 60% afgenomen. Het nestkastenproject is een van de acties om er voor te zorgen dat de mus weer mogelijkheden krijgt te broeden. Het project is onderdeel van het Actieplan Stadsvogels dat is opgesteld om Sneek aantrekkelijk te maken en te houden voor stadsvogels.

Om voor meer broedruimte te zorgen, trekken de gemeente Sneek, Vogelwacht Sneek, en Praktijkschool De Diken samen op.

In opdracht van de gemeente Sneek ontwierpen en vervaardigen de leerlingen van Praktijkschool De Diken twee typen mussennestkasten.

De vogelwacht Sneek registreert de broedgegevens, om op die manier onderzoek te doen naar de mussenstand van Sneek.

Run op mussenflat
Sinds een oproep in de lokale krant hebben zich al ruim 200 inwoners van Sneek gemeld bij de Vogelwacht om een drie- onder-een-kap-nestkast of mussenflat te bemachtigen. Daarnaast zijn er nog eens 150 nestkasten gereserveerd voor twee projecten in de Sneker wijken Noorderhoek en Noordoosthoek.

De leerlingen van De Diken zijn al weken druk bezig de bestellingen op tijd klaar te maken voor verzending. De mussenflat blijkt het populairst te zijn.