Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ministerie van VROM

Openbare optredens ministers Huizinga en Van Middelkoop - Week 11

14-03-2010

Minister Huizinga (VROM)

* Milieuraad, Brussel
Maandag 15 maart
09.00 - 17.30 uur

* Behandeling Crisis- en Herstelwet, Eerste Kamer
Dinsdag 16 maart
10.15 - 21.00 uur

* Uitreiking GasTerra Transitie Jaarprijs
Madurodam, George Maduroplein1, Den Haag
Donderdag 18 maart
16.15 - 17.00 uur

Minister Van Middelkoop (WWI)

* Algemeen Overleg Inburgering, Tweede Kamer
Dinsdag 16 maart
16.00 - 18.00 uur

* Plenair debat Tweede Kamer Marokkaanse jongeren Gouda
Woensdag 17 maart
14.30-16.30 uur