Gemeente Lansingerland

Lansingerland kiest voor inzamelen kunststof

Plastic hero

Op 2 maart 2010 heeft het college een keuze gemaakt voor het voortzetten van de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval.

Er bestaan 2 mogelijke inzamelsystemen: aan huis ophalen of zelf brengen. Om te bepalen welke wijze van inzameling het beste past bij onze gemeente zijn vanaf september 2009 proeven uitgevoerd. In Bleiswijk en in Berkel en Rodenrijs (ten noorden van de Klapwijkseweg) staan verzamelcontainers waar plastic verpakkingsafval naartoe gebracht kan worden. In de wijk Boterdorp in Bergschenhoek wordt het plastic verpakkingsafval iedere twee weken aan huis opgehaald.

Keuze voor verzamelcontainers

De afgelopen maanden zijn de resultaten van de beide inzamelsystemen in beeld gebracht. Hierbij is zowel gekeken naar de hoeveelheid ingezameld plastic verpakkingsafval als naar de kosten van de inzameling en de praktijk van het inzamelen. Uit de resultaten blijkt dat het project een succes is: met beide systemen is fors meer kunststof ingezameld dan op basis van het landelijke gemiddelde verwacht werd.

Â

Verassend genoeg wordt via de verzamelcontainers meer kunststof ingezameld dan met de huis-aan-huisinzameling. Dit laatste systeem is
- op het gebied van dienstverlening â door de respondenten van de enquête wel het hoogst gewaardeerd. Uit de proef blijkt echter ook dat de kosten voor een dergelijk systeem veel hoger zijn dan de vergoeding die de gemeente ontvangt voor de inzameling van het bedrijfsleven. Op basis van deze overwegingen heeft het college ervoor gekozen de inzameling in Lansingerland voort te zetten door middel van verzamelcontainers, een brengsysteem dus.

Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk

De huidige oranje verzamelcontainers in Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs zullen gewoon blijven staan. Ook in het gedeelte van Berkel en Rodenrijs waar nu nog geen containers staan zullen containers geplaatst worden. De inwoners van deze buurten zullen hierover nader geïnformeerd worden.

Â

Bergschenhoek

De huis-aan-huisinzameling in Bergschenhoek wordt nog tot eind april voortgezet. Eind april zullen in deze wijk een aantal verzamelcontainers geplaatst worden. Huishoudens die nu gebruik maken van de huis-aan-huis inzameling kunnen vanaf 1 mei dus zelf hun plastic verpakkingsafval naar de oranje containers brengen. Ook in de gebieden die niet bij de proef betrokken waren, zullen binnenkort containers geplaatst worden.

Â

Verbeteringen

Naast het uitbreiden van de containers zullen ook verbeteringen doorgevoerd worden. Zo is er bij de pilots naar voren gekomen dat openingen van de huidige verzamelcontainers aan de kleine kant zijn. Deze openingen worden vergroot waardoor het gemakkelijker wordt om het plastic afval in de bakken te deponeren. Â