2018Brabant krijgt boegbeeld 15/03/2010 06:01

PR Newswire

TILBURG and 'S-HERTOGENBOSCH, Nederland, March 15, 2010 /PRNewswire/ --


- Mozaïekmetropool bundelt krachten op weg naar kandidatuur culturele hoofdstad

TILBURG and 'S-HERTOGENBOSCH, Nederland, March 15, 2010 /PRNewswire/ -- Burgmeester Ton Rombouts van 's-Hertogenbosch wordt de bestuurlijke trekker van de kandidatuur van 2018Brabant Culturele Hoofdstad van Europa. Rombouts wordt terzijde gestaan door commissaris van de Koningin Wim van de Donk.

Beide bestuurders maken de komende tijd een rondgang langs de nieuwe gemeenteraden van Breda, Helmond, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven om de samenwerking tussen de vijf steden en hun ommeland te bekrachtigen.

Tijdens die ontmoetingen wordt gesproken over de invulling van het programma waarin de vijf steden en het ommeland de komende tien jaar laten zien hoezeer cultuur verbonden is met economie en samenleving. We leven in een tijd van een veranderende wereldeconomie en de overheidsfinanciën staan onder druk. Daarom is samenwerking, volgens Rombouts en Van de Donk, noodzakelijk. Cultuur speelt daarin een belangrijke rol omdat de dynamische economie van Brabant een vitale culturele infrastructuur vraagt.

'We stellen ons voor samen te werken aan actuele thema's die alle sectoren in Brabant raken. Cultuur is kunst, theater en muziek, maar het gaat ook om de kunst van het samenleven, de kunst van het vertrouwen en de kunst van het samenwerken. Dat zit de Brabanders in de genen. En dat gaan we laten zien', aldus commissaris Van de Donk.


---