Ballast Nedam: Toekenning opties aan leden Raad van Bestuur

15/03/2010 07:31

PR Newswire

NIEUWEGEIN, Nederland, March 15, 2010 /PRNewswire/ -- De Raad van Commissarissen heeft per 12 maart 2010 aan de leden van de Raad van Bestuur opties toegekend: 30.000 opties aan de heer T.A.C.M. Bruijninckx, 22.500 opties aan de heer R.L.M. Jacobs en 22.500 opties aan de heer R. Malizia.

De opties zijn toegekend conform de optieregeling zoals deze is vastgesteld tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 oktober 2006.

De uitoefenprijs bedraagt EUR 13,43 zijnde het gemiddelde van de slotkoers van het certificaat van aandeel Ballast Nedam N.V. op NYSE Euronext Amsterdam van de vijf beursdagen tot en met de dag van toekenning.

De opties hebben een looptijd van maximaal zes jaar, gerekend vanaf 12 maart 2010, en zijn uitoefenbaar vanaf drie jaren na het moment van toekenning.

De optiehouders dienen eigen kapitaal in de onderneming te steken door het kopen en houden van een aantal certificaten van tenminste 5% van het aantal nog niet uitoefenbare opties.

PRN NLD