Partij van de Arbeid


Den Haag, 15 maart 2010

Vragen van het lid Roefs (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over ruzie tussen Arriva en de NS


1. Heeft u kennis genomen van het artikel 'Ruzie Arriva en NS over kortingsacties' {1}


2. Zijn er bij u situaties bekend waarbij reizigers een boete hebben gekregen terwijl ze meededen aan een NS-kortingsactie, maar zonder een geldig kaartje in een trein van een regionale vervoersbedrijf stapten?


3. Deelt u onze mening dat het een kwalijke zaak is dat ruzies over gebrek aan communicatie tussen bedrijven met een openbare nutsfunctie afgewenteld worden op de gebruikers van kortingskaartjes en daardoor de dupe worden?


4. Bent u bereid op zeer korte termijn met de regionale vervoersbedrijven en de NS om tafel te gaan om er zorg voor te dragen dat de gebruikers van het OV verschoond blijven van de gevolgen van dergelijke ruzies tussen twee bedrijven?


5. Bent u bereid zo nodig alle beschikbare middelen in te zetten om tot een oplossing te komen waar de gebruikers van het noordelijke OV bij gebaat zijn?

{1} Bron; Dagblad van het Noorden, maandag 8 maart 2010