Ingezonden persbericht

Persbericht

Hattem, 15 maart 2010

Aanbesteding hulp bij het huishouden

De gemeente Hattem is bezig met een aanbesteding van hulp bij het huishouden. Hierbij heeft de gemeente de kwaliteit van zorg voorop staan. De gemeente heeft daarom haar kwaliteitseisen vastgelegd en een vaste prijs voor de verschillende categorieën hulp bepaald. Het is nog niet duidelijk wie vanaf 1 mei 2010 hulp zal gaan bieden in Hattem, maar wel is duidelijk dat Vérian niet heeft meegedaan aan de aanbesteding.

Al jarenlang verzorgt Vérian hulp bij het huishouden in Hattem en de tevredenheid onder klanten ligt erg hoog. Wij betreuren het dan ook dat Vérian niet meer meedoet. De kostprijs ligt voor Vérian boven het vastgestelde tarief en Vérian heeft het standpunt om niet meer onder de kostprijs in te schrijven. Tien andere zorgaanbieders hebben aangegeven wel hulp te willen leveren in Hattem. De gemeente is momenteel bezig deze aanbiedingen te controleren op hun kwaliteit.

Voor de gemeente en ook voor Vérian staat nu voorop dat wij de zorg die mensen krijgen willen continueren en de kwaliteit van deze zorg moet overeind blijven. Vérian zal daarom in gesprek gaan met de nieuwe aanbieders over overname van personeel. Onze clïenten zijn hierover reeds geïnformeerd en wij verwachten in de komende twee weken meer duidelijkheid te kunnen bieden. Door samen te werken willen wij al onze cliënten in staat stellen de hulp te houden waarmee ze vertrouwd zijn.

Op RTV Hattem kunt u een toelichting zien van wethouder Borst en directeur Zwart van Vérian Care&Clean. Op de website www.hattem.nl kunt u terecht voor de laatste ontwikkelingen.

Einde persbericht.