Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS

Conjunctuurbericht, maandag 15 maart 2010 9:30

Conjunctuurbeeld iets verbeterd

Het conjunctuurbeeld was eind februari iets beter dan eind januari. Dit komt vooral door het verdere herstel van de economie. De meeste indicatoren in de Conjunctuurklok liggen nog steeds in de fase van "laagconjunctuur". Veertien van de vijftien indicatoren presteren onder hun langjarig gemiddelde.

De economie kromp in het vierde kwartaal van 2009 met 2,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De krimp is daarmee beduidend minder groot dan in de eerste drie kwartalen van 2009. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,3 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Dit is het tweede kwartaal op rij met een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei na vier kwartalen met een negatieve groei.

Het consumentenvertrouwen deed in februari een stapje terug. De stemming onder ondernemers in de industrie verbeterde. De ondernemers in de zakelijke dienstverlening waren iets optimistischer over de toekomstige omzet dan in januari. Het uitvoervolume was in januari bijna 11 procent groter dan een jaar eerder.

De kapitaalmarktrente daalde iets en kwam in februari uit op 3,4 procent. De inflatie daalde met 0,1 procentpunt naar 0,8 procent. De afzetprijzen van de industrie waren in januari 5 procent hoger dan een jaar eerder.

In de periode november 2009 - januari 2010 waren gemiddeld 435 duizend personen werkloos. Dit zijn er 11 duizend meer dan in de vorige driemaandsperiode. Het aantal banen was in het vierde kwartaal 147 duizend lager dan een jaar eerder. Er stonden eind december 122 duizend vacatures open. Dit zijn er 6 duizend minder dan eind september. De daling van het aantal uitzenduren vlakte in het vierde kwartaal verder af.

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/cijfers/