Medisch Centrum Alkmaar

publicatiedatum: 12 maart 2010

MCA verruimt pijnstilling op verzoek patiënt

Patiënten van de dagbehandeling chirurgie van het Medisch Centrum Alkmaar krijgen sinds kort extra pijnstillers mee naar huis, mocht dat nodig zijn. Uit reacties van patiënten via de enquêtesite patiëntervaring.nl blijkt dat daar behoefte aan in. Patiënten gaan pas met ontslag als de pijn acceptabel is, maar toch blijkt de pijn thuis wel eens minder draaglijk.

digitale enquête
Afdelingen van het MCA vragen patiënten na ontslag een anonieme digitale enquête in te vullen. Op die manier toetst het ziekenhuis dagelijks de tevredenheid van de patiënt. Als de enquêteresultaten reden tot verbetering zijn, wordt ingegrepen. Dat heeft de dagbehandeling chirurgie nu gedaan, omdat blijkt dat patiënten thuis soms flink last hebben van pijn zonder dat de verpleegkundigen of arts dat weten.

licht morfinepreparaat
Behalve de paracetamol en ibuprofen die nu standaard wordt voorgeschreven, kan de patiënt een recept krijgen voor een licht morfinepreparaat. Het medicijn wordt in de lichtste dosis verstrekt, goed voor maximaal twee dagen gebruik. Zijn de pijnklachten daarna nog niet verdwenen, dan kan de patiënt naar de huisarts. Verwacht wordt dat de patiënt sneller van de pijn af is en zich vlot weer comfortabel voelt.

nazorg
Een patiënt van de dagbehandeling chirurgie krijgt voor ontslag de vraag of de pijn acceptabel is en een dag na vertrek wordt gebeld om te vragen of alles in orde is. Ondanks die nazorg blijkt uit de enquête dat patiënten soms behoefte hebben aan extra pijnbestrijding. "We vragen hen voor ontslag de pijn een cijfer tussen nul en tien te geven, maar dat is best een subjectief gegeven", zegt anesthesioloog Ferenc Boom. Hij is verantwoordelijk voor de pijnbestrijding tijdens en na een operatie. "Pijnbeleving is voor ieder individu verschillend, maar pijn hangt wel degelijk samen met de soort ingreep. We willen graag naar een ingreep-specifieke pijnbehandeling toe."

patientervaring.nl
Dat patiënten niet klagen, heeft volgens stafverpleegkundige Marije Houmes deels te maken met de Westfriese nuchterheid, die het slikken van pillen beperkt. "Maar via patiëntervaring.nl komt het er wel uit."