Ingezonden persbericht

Randstad Nederland Persbericht

Diemen, 15 maart

HR-manager verdwijnt van de werkvloer
Ruim 40% van lijnmanagers voert HR-taken uit zonder kennis van zaken

Van de leidinggevenden in Nederland voert ruim 40% HR-taken uit zonder kennis van wet- en regelgeving. Tegelijkertijd geeft ruim een derde van deze managers aan steeds meer HR-taken toebedeeld te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van Survey Sampling International (SSI) in opdracht van Randstad Nederland onder 520 leidinggevenden.
De groei van het aantal HR-taken en het gebrek aan kennis is een tendens die breed ervaren wordt. Deze tendens is eveneens zichtbaar onafhankelijk van de grootte van het bedrijf waar de leidinggevenden werkzaam zijn. Beoordelingen, sollicitatiegesprekken en opleidingen zijn de belangrijkste HR-activiteiten die de leidinggevenden op hun bordje krijgen. Ze geven aan dat ze juist over deze onderwerpen meer informatie nodig hebben.
In totaal geeft bijna de helft van de leidinggevenden aan meer te willen weten over een breed scala aan HR-onderwerpen. Voor het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden hebben zij vooral behoefte aan informatie over beoordelingen, opleidingen en arbeidstijden en -omstandigheden. Het valt op dat kennis over actuele onderwerpen als het aannemen van tijdelijke medewerkers (zoals ZZP'ers of uitzendkrachten), flexibel werken, het in dienst nemen van ouderen en het aannemen van allochtonen door de leidinggevenden minder relevant wordt geacht. Tegelijkertijd geeft 1 op de 5 lijnmanagers aan niet te weten hoe zij oudere werknemers kunnen blijven motiveren of zelfs in dienst houden. 44% weet te weinig over de regels rond het aannemen van ZZP'ers.

HR-manager niet altijd voor de hand liggende informatiebron
Bijna 60% van de leidinggevenden gaat voor de benodigde kennis naar de HR-afdeling van het eigen bedrijf. In de overige gevallen raadplegen zij het internet of gaan zij te rade bij hun juridische afdeling; een aantal zoekt informatie op in het wetboek.
Wel blijkt dat de rol van de HR-afdeling in de informatievoorziening naar leidinggevenden groter is bij bedrijven met meer medewerkers. Bij bedrijven met meer dan 1000 medewerkers gaan leidinggevenden in 85% van de gevallen naar de HR-afdeling voor informatie.

Trend: HR-taken in de lijn
Volgens Randstad bevestigen de uitkomsten van het onderzoek een trend die al langer zichtbaar is. Lijnmanagers voeren steeds vaker zelf de dagelijkse HR- taken uit die voorheen door de HR-afdeling werden gedaan. 'De HR-manager wordt de adviseur en vraagbaak van de leidinggevende, in plaats van een dagelijks aanspreekpunt voor medewerkers', aldus Chris Heutink, algemeen directeur van Randstad Nederland. 'Dat vraagt een grotere nadruk op kennisoverdracht en een expertiserol van de HR-manager. Beide zijn juist nu hard nodig: onze maatschappij vraagt om een flexibeler inzet van personeel. Denk aan het aannemen van tijdelijke krachten of professionals. Leidinggevenden zijn veel te weinig bekend met deze materie, maar moeten er wel actie op ondernemen.'

Over het onderzoek
Het onderzoek over de rol en de kennis van HR onder leidinggevenden is begin maart 2010 uitgevoerd onder 520 leidinggevenden in Nederland door Survey Sampling International (SSI) in opdracht van Randstad Nederland. De respondenten zijn afkomstig uit het Opinieland panel van SSI dat in Nederland meer dan 100.000 leden heeft.
Ongeveer een derde van de respondenten werkt bij een bedrijf met meer dan 1000 werknemers, een derde bij een klein bedrijf tot 50 medewerkers. Twee derde van de respondenten stuurt maximaal 10 medewerkers aan, en ongeveer 10% stuurt respectievelijk tussen 11 en 20, 21 en 50, of meer dan 50 medewerkers aan. De respondenten zijn onderverdeeld naar vier branches (productie/industrie, handel/distributie, overheid/non-profit, dienstverlening).

()