Ingezonden persbericht

PERSBERICHT Utrecht, 15 maart 2010

UTRECHTSE MUSEA TONEN AMBITIE
Collectieve marketing met nieuwe directeur

De Utrechtse musea, verenigd in Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM), hebben per 1 maart gezamenlijk een nieuwe directeur aangesteld, Ward Rennen (1978). Zijn aanstelling komt voort uit de ambitie van de deelnemende musea om nog intensiever met elkaar samen te werken op het gebied van marketing, educatie en evenementen. De musea werken al enige jaren samen in succesvolle projecten als Museumnacht, Kindermuseumnacht, Vrijdag Museumdag en Museum voor de Klas, maar ze zien nog veel meer kansen om meer mensen te laten genieten van het veelzijdige Utrechtse museumaanbod. In 2013 willen ze het bezoekersaantal van 1 miljoen bereiken. Rennens opdracht is om deze ambities vorm te geven in beleid en uitvoering.

Ambitie in samenwerking
De ambitie van de deelnemende musea is groot. In 2013 wil de groep - bestaande uit het Aboriginal Art Museum Utrecht, het Centraal Museum, het Geldmuseum, Museum Catharijneconvent, Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, RonDom, Sonnenborgh - museum & sterrenwacht, het Spoorwegmuseum, het Universiteitsmuseum en Het Utrechts Archief - een bezoekersaantal van één miljoen per jaar realiseren. Dat is een groei van 25% ten opzichte van de ongeveer 850.000 bezoekers in 2009. Dat vraagt om meer samenhang en inspanningen op het gebied van marketing, educatieve activiteiten en evenementen.
In voorgaande jaren bleek al dat onderlinge samenwerking de slagkracht kan vergroten. Grote publieksevenementen als Museumnacht en Kindermuseumnacht trokken veel nieuwe en vooral jonge bezoekers, en ook Vrijdag Museumdag als vaste, gratis bezoekdag (inclusief vervoer) voor oudere bewoners van diverse Utrechtse zorginstellingen zijn een groot succes.

Op weg naar Utrecht Museumstad
Voor de toekomst ziet de museumgroep volop kansen om Utrecht zich als museumstad nog sterker te profileren dan nu het geval is. Zeker op weg naar 2013 (Vrede van Utrecht) en 2018 (mogelijk Europese Culturele Hoofdstad) kunnen de musea een belangrijke rol spelen.
Rennens opdracht komende vier jaar is om hieraan vorm en uitvoering te geven en om het gezamenlijke museale aanbod steviger te positioneren en bij een breed (ook internationaal) publiek bekend te maken. Zijn eerste taak bestaat uit het ontwikkelen van een gezamenlijke marketingstrategie met en voor de Utrechtse musea.

Ward Rennen heeft veel zin in zijn nieuwe functie. "Ik ben onder de indruk van de gedrevenheid van de musea. Ze hebben prachtige collecties en trekken veel publiek. Dat kan de komende jaren nog verder groeien. Dat ze er voor gekozen hebben om hiervoor gezamenlijk een marketingdirecteur aan te stellen, getuigt van een stevige ambitie". Ook de gemeente Utrecht steunt de ambitie van de musea, zoals onlangs bleek uit de toekenning van een subsidie van E 240.000,-

Ward Rennen
Rennen (1978) was voorheen werkzaam als citymarketing consultant bij adviesbureau Berenschot. Hij heeft diverse steden geadviseerd over hun marketing. Daarnaast is hij gepromoveerd op het onderwerp citymarketing. Daarbij vormden diverse Europese Culturele Hoofdsteden case studies. Rennen heeft dan ook grote affiniteit met de ambitie van Utrecht om in 2018 Europese Culturele Hoofdstad te worden.

Ward RennenIngezonden persbericht