Gemeente Tilburg


                                          Nummer 
                                          10116aGO 

                                          Datum 
                                          12 maart 2010 

    Herinrichting Zellerstraat in tweede kwartaal 2010 

    Reageren op het ontwerp kan tot en met 22 maart a.s. 
    De gemeente Tilburg gaat in 2010 de Zellerstraat herinrichten. De Zellerstraat ligt in een 
    30 km/u-zone. De huidige inrichting van de straat maakt het mogelijk dat gemotoriseerd 
    verkeer harder kan rijden dan gewenst. De inrichting van de straat wordt aangepast om 
    het verkeer zoveel mogelijk te dwingen om 30 km per uur te rijden. In combinatie met de    Bezoekadres 
    herinrichting vindt er groot onderhoud aan de Zellerstraat plaats.               Stadhuisplein 130 

    Wat verandert er? 
                                                   Postadres 
    De meest opvallende verandering is dat het weggedeelte smaller wordt. Momenteel is de     Postbus 90157 
    weg 7 meter breed. Dit wordt teruggebracht naar een breedte van 5oe meter.           5000 LL Tilburg 
    Wat verandert er nog meer:                                   
      Op de hoek Zellerstraat tussen huisnummer 3 en 73 (tegenover Schumannpad) wordt      Doorkiesnummer 
      een haag van haagbeuk aangeplant rondom het grasveldje. Ook wordt hier één        013 542 87 45 
      kastanjeboom bijgeplant;                                 Faxnummer 
      Op diezelfde hoek worden twee parkeervakken bijgemaakt aan de lange zijde van het     
      grasveldje;                                        
      Ter hoogte van huisnummers 55, 47 en 73 worden drie valse christusdoornbomen        
      aangeplant;                                        
      Langs het grasveldje tegenover huisnummer 102 en 104 worden diverse gaten in de      
      haag opgevuld.                                       
      Omdat de rijbaan smaller wordt, is het noodzakelijk dat 3 lichtmasten naar de       
      overzijde van de straat verplaatst worden. Op de plattegrond is aangegeven welke      
      locaties dit betreft.                                   

    Op de achterzijde van deze brief zijn de wijzigingen op een plattegrond aangegeven.      Gebiedsontwikkeling 
    U kunt ook de website www.openbarewerken.tilburg.nl bezoeken. Daar kunt u de tekening     Gebiedsteams 
    in pdf-formaat downloaden en tot in alle details bekijken.                   Vastgoed 
                                                   Ingenieursbureau 
    Onderhoudswerkzaamheden 
                                                   Stedenbouw 
    Gelijktijdig met de herinrichting worden ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het      Handhaving 
    onderhoud bestaat uit onderhoud van de rijbaan, parkeerhavens en de trottoirs (inclusief    Stadstoezicht 
    een gedeelte van het trottoir naast de kerk aan De Schans). Verder worden de afvoerputten   Beheer & Onderhoud 
    vervangen, komt er nieuwe verlichting en krijgen de paden in het plantsoen tussen de      Middelen 
    woningen nieuwe bestrating. De betonstraatstenen in de rijbaan worden opnieuw gebruikt,     
    al het overige materiaal is nieuw materiaal.                                 

    De werkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2010. 
    Circa twee weken voordat de werkzaamheden starten ontvangt u een bewonersbrief met 
    nadere informatie. 

                   >
    Pagina 1 van 2 

Meer informatie? 
Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze brief dan kunt u deze tot en 
met 22 maart 2010 kenbaar maken bij projectleider Frank van der Schoot of 
gebiedscoördinator Helen Smeeman. Eventuele aanvullingen of aanpassingen in de 
geplande werkzaamheden kunnen dan nog verwerkt worden. 

Helen Smeeman, gebiedscoördinator bij de gemeente Tilburg is te bereiken via 013 - 542 
87 45 of per mail helen.smeeman@tilburg.nl. Projectleider Frank van der Schoot is te 
bereiken via telefoonnummer 013 - 542 83 98 of per mail 
frank.van.der.schoot@tilburg.nl. Pagina 2 van 2 

---- --