Ingezonden persbericht
|Persbericht                                |
|Amsterdam, 15 maart 2010                         |

Oud aanbod verschraalt snel
Bijna 2 miljoen m2 kantoorruimte al 3 jaar of langer aangeboden op de markt

"In een studie naar het aanbod op de kantorenmarkt valt op dat bijna 2 miljoen m2 al langer dan drie jaar wordt aangeboden. Dat is 28% van het totale aanbod. Als er niets gebeurt, groeit dit zogeheten structurele aanbod eind dit jaar zelfs naar 44%, bijna 3 miljoen m2", zegt Cuno van Steenhoven, voorzitter Dagelijks Bestuur van vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff. Vandaag verschijnt het kantorenmarktrapport 'Het aanbod veroudert', waarin het structurele aanbod uitgebreid wordt belicht. Met de verder uitgewerkte DTZ Zadelhoff Vastgoedvisiekaart wordt het structurele aanbod per gemeente letterlijk in kaart gebracht en afgezet tegen de harde planvoorraad. Ook is in dit rapport een gedetailleerd profiel gemaakt van de vier grote steden.

Cuno van Steenhoven: "Het structurele aanbod zit voornamelijk bij gebouwen die zijn gebouwd tussen 1960 en 1980. Daarbij is het aanbod in de randgemeenten en op perifere locaties het grootst. Verder valt op dat hoe langer een gebouw wordt aangeboden, hoe moeilijker het is uiteindelijk een transactie te realiseren. Aan de andere kant is er kwalitatieve schaarste op stationslocaties in grote steden, locaties met voldoende parkeermogelijkheden en met een positieve stadsbeleving."

"Afhankelijk van de locatie is een groot gedeelte van het langer bestaande aanbod in feite nauwelijks verhuurbaar. Als de locatie nog kansen heeft, is dit het moment om dergelijke gebouwen te renoveren en te verduurzamen. Alleen tiptop aanbod heeft verhuurkansen", aldus Van Steenhoven. "Herbestemming naar ander gebruik zoals wonen, onderwijs of opslag biedt een mogelijkheid om weer een nieuwe functie waar behoefte aan is te creëren. De overheid moet haar beleid op dit vlak wel versoepelen. Regels en eisen rondom het wijzigen van bestemmingen vormen nu nog te vaak een belemmering."

Van Steenhoven: "Aan de andere kant moeten overheden veel strikter worden bij het creëren en uitgeven van nieuwe kantoorlocaties. Als de gebruikersmarkt niet groeit, wat nu het geval is, wordt de bestaande voorraad hiermee leeg getrokken. Een 'verwijderingsbijdrage' of een 'leegstandstax', waarmee in het Verenigd Koninkrijk al is geëxperimenteerd, zouden opties kunnen zijn om de bestaande voorraad te beschermen tegen overaanbod."

DTZ Zadelhoff Vastgoedvisiekaarten
DTZ Zadelhoff heeft ook voor de vier grote steden gekeken naar de status van structureel aanbod per postcodegebied. Hierdoor ontstaat een geografisch interessant beeld. De centra van de grote steden kennen, op enkele uitschieters na, verhoudingsgewijs een laag structureel aanbod. Naarmate de afstand tot het centrum toeneemt, neemt ook het structurele aanbod toe. De hoogste percentages zijn uiteindelijk aan de randen van de steden of in de randgemeenten van de grote steden te vinden. In deze gebieden is sprake van een ruim structureel aanbod en moet worden nagedacht over oplossingen als herstructureren en verduurzamen van bestaande kantoren.

Het rapport 'Het aanbod veroudert' - De Nederlandse markt voor kantoorruimte | maart 2010 - is te downloaden via de website www.dtz.nl.
|