GroenLinks in de Europese Unie

Investeren in groene economie noodzakelijk voor concurrentiepositie Europa

BRUSSEL, 15 maart - De economische crisis wordt vaak als excuus gebruikt om geen ambitieus klimaatbeleid door te voeren. Een nieuwe studie van milieuadviesbureau CE Delft toont aan dat de crisis juist kansen biedt, omdat de EU haar emissies met 30% of zelfs 40% kan reduceren tegen extreem lage kosten (0,1-0,3% van het BBP) en tegelijkertijd meer groene banen kan scheppen. Vasthouden aan de huidige 20% emissiereductie in 2020 stelt eigenlijk niets meer voor.

GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout: "Het effect van het huidige doel in terugdringen van uitstoot is te verwaarlozen als je rekening houdt met de economische crisis en met het feit dat een groot deel van de reducties afgekocht mag worden in het buitenland. Als Europa haar ambities niet verhoogd dan lopen we het risico dat de broodnodige innovaties niet plaatsvinden. Daarnaast zal de prijs van CO2 in ons Europees handelssysteem weer langzaam richting de nul euro gaan."

Vandaag vergaderen de Europese milieuministers over de mislukte klimaattop in Kopenhagen en de inzet van Europa in de toekomstige klimaatonderhandelingen. Europarlementariër Eickhout: "Europa wil graag voorop lopen in haar klimaatambities. Nu zien we echter landen als Japan en Australië verder durven te gaan en innoveren. Ik roep de milieuministers op om vandaag al naar 30% emissiereductie te gaan, zonder af te wachten wat landen als de Verenigde Staten doen. Zo kunnen we onze concurrentiepositie op dit gebied versterken. Het onderzoek van CE Delft toont aan dat dit niet alleen goed is voor ons klimaat, maar ook voor onze economie."

Het rapport van CE Delft is uitgevoerd voor de Europese Groenen en vandaag in Brussel gepresenteerd.

Meer informatie:
http://www.ce.nl/nieuws/76/ Should_the_EU_adopt_more_ambitious_greenhouse_gas_reduction_targets/